سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب دکتر بی بی قدسیه سیدی علوی : مشهد
خیابان کوهسنگی - کوهسنگی ۶ - پلاک ۴/۴ - ساختمان پزشکان نیکان - طبقه ۱ - واحد ۵

سایت نوبت دهی خانم دکتر:

https://www.salamdoctor.com/dr/۴/%d۸%af%da%a۹%d۸%aa%d۸%b۱+%d۹%۸۲%d۸%af%d۸%b۳%db%۸c%d۹%۸۷+%d۸%b۹%d۹%۸۴%d۹%۸۸%db%۸c.html