سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب دکتر مژده سپاس خواه : شیراز
۱- شیراز بلوار کریم خان زند بیمارستان شهید دکتر فقهی
تلفن: ۳۳۱۲۵۵۴۰ و ۳۲۳۵۱۰۸۹ شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه صبح

۲- میدان نمازی - درمانگاه امام رضا (ع)
تلفن: ۳۲۱۲۷۰۰۰ الی ۵ شنبه و دوشنبه