سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب دکتر آذر رحیم پناه : تهران
۱- درمانگاه شهرداری منطقه ۸
نارمک - خیابان دردشت - پایینتر از چهارراه گلبرگ
تلفن: ۷۷۹۵۵۶۶۶ و ۷۷۹۵۵۶۶۵

۲- درمانگاه شهرداری منطقه ۳
شریعتی - بالاتر از همت
تلفن: ۲۶۴۰۶۸۷۷ و ۲۶۴۰۶۸۷۸

۳- بیمارستان میلاد - بخش طب فیزیکب و توانبخشی تلفن: ۸۲۰۳۶