سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب دکتر مریم کاشف : شیراز
شیراز، خیابان فلسطین (باغشاه)، جنب آزمایشگاه دکتر سعادتی، ساختمان سبز، طبقه دوم


نتیجه بررسی سایت نوبت
برای خانم دکتر کاشف در اینترنت تلفن ۳۲۳۵۸۰۰۵ منتشر شده است ، اما این تلفن صحیح نیست به دلیل اینکه مطب خانم کاشف تغییر کرده است .
لطفاً با این شماره ای که در آخرش ۸۰۰۵ است تماس نگیرید چراکه با پاسخ اشتباه است روبرو میشوید.
در صورتی که توانستین شماره جدید مطب خانم کاشف را بدست بیاورید برای پشتیبانی سایت ارسال نمایید .