سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب دکتر مسعود نادرپورگرمی : تبریز
آدرس : بلوار آزادی - کلینیک شیخ الرئیس
شماره تماس :
روزهای حضور : شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه
سایت نووبت دهی
: http://enobat.tbzmed.ac.ir


آدرس : خیابان دانشگاه - روبروی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - بیمارستان امام رضا
شماره تماس : ۳۳۳۴۷۰۵۶
روزهای حضور : یک شنبه ها