سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب دکتر مجید امین زاده : اهواز
بلوار پاسداران، بیمارستان ابوذر
تلفن بیمارستان: ۳۴۴۴۳۰۵۱ الی ۴

آدرس مطب جدید ایشان:
اهواز - کیانپارس - خیابان پهلوان شرقی - مجتمع ایران زمین - طبقه دوم