سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان دستگاه تنفسی در تهران
دکتر مریم السادات معین آزاد تهرانی
فوق تخصص بیماری های ریه و بیماریهای داخلی و …
عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر علی قزوینی
بورد فوق تخصصی بیماریهای ریه/اسپیرومتری -برو…
خیابان کارگر شمالی - نرسیده به پمپ…
تهران
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
پرفسور مصطفی قانعی
فوق تخصص ریه
خیابان‌وصال‌شیرازی‌خ‌ایتالیا‌ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر جعفر اصلانی
فوق تخصص بیماری های ریه
‌خیابان‌شریعتی،‌روبروی‌خیابان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر واهان مرادیانس
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌شریعتی‌-‌بالاتر‌از‌ظفر‌-‌جن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر علیرضا ثابت پور
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌شیخ‌بهایی‌جنوبی‌-‌بن‌بست‌نص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر محمدرضا مسجدی
فوق تخصص بیماری های ریه
ونک‌-‌ابتدای‌خیابان‌ملاصدرا‌-‌سمت‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر مصطفی قانعی
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌وصال‌شیرازی‌-‌خیابان‌ایتالی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر ساسان توانا
فوق تخصص بیماریهای ریه
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر حمید سهراب پور
متخصص بیماریهای ریه
مطب:‌خیابان‌پاسداران‌،‌گلستان‌دوم‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر باقر افشار
فوق تخصص ریه
ستارخان‌-‌برق‌آلستوم‌-‌روبروی‌سازم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر نادر رضایی
فوق تخصص ریه
تهران،‌خیابان‌ولیعصر‌(عج)،‌خیابان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر محمدرضا زاهد پور انارکی
فوق تخصص بیماریهای ریه
تهران،‌خیابان‌باقرخان،‌انتهای‌بلوا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر حمیدرضا جماعتی
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌خیابان‌ولیعصر،‌خیابان‌رشید‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر محمدرضا مسجدی
فوق تخصص ریه
میدان‌ونک‌-‌خیابان‌ولی‌عصر‌-‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر سیدمظفر حسن تاش
تخصص بیماری های ریه
سیدخندان‌-‌ابتدای‌بزرگراه‌رسالت‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر محمدرضا مسجدی
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌ولیعصر‌-‌خیابان‌رشید‌یاسمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر اردا کیانی
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌نیاوران،‌خیابان‌شهید‌باهنر،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر خسرو آگین
فوق تخصص بیماری های ریه
منطقه‌2‌-‌شهرک‌قدس‌(غرب)‌-‌چهارراه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر عباس نعمتی
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌خیابان‌کریمخان‌زند،‌خیابان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر جعفر اصلانی
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌خیابان‌ولیعصر،‌خیابان‌رشید‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر جواد موسوی
فوق تخصص ریه
تهران‌-‌تهران‌-‌بلوار‌کشاورز‌-‌تقا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر محمدمهدی زحمتکش
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌خیابان‌ستارخان‌(شهر‌آرا)،‌خ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر محمدمسعود ذاکر
فوق تخصص بیماری های ریه
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
مریم السادات معین آزاد تهرانی
تخصص بیماری های داخلی فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌جلال‌آل‌احمد‌-‌اول‌شهرآرا‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر نادر رضایی
فوق تخصص بیماریهای ریه
خیابان‌پاسداران‌،‌خیابان‌نوبنیاد‌،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر محمد رضا زاهد پور انارکی
فوق تخصص بیماریهای ریه
کریمخان‌زند‌ضلع‌غربی‌پارک‌بهجت‌آبا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر فرهاد هاشم نژادختائی
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران‌-‌تهران‌-‌م.‌کاج‌-‌خ.‌سرو‌غر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر کاظم آملی
تخصص بیماری های ریه
منطقه‌6‌-‌سید‌جمال‌الدین‌اسدآبادی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر حمیدرضا ابطحی
فوق تخصص بیماریهای ریه
خیابان‌شریعتی،‌بالاتراز‌میرداماد،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر احتشامی افشار
فوق تخصص ریه
تهران‌-‌تهران‌-‌سیدجمال‌الدین‌اسدآ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر سید حمید رضا معزی
فوق تخصص بیماری های ریه
اتوبان‌همت‌-‌روبروی‌شهرک‌غرب
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر جعفر اصلانی
فوق تخصص بیماریهای ریه
خ‌شریعتی‌روبروی‌دولت‌ک‌سیروس‌پ‌1
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر سید مظفر حسنتاش
فوق تخصص بیماریهای ریه
خیابان‌میرداماد،‌میدان‌مینا،‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر رضوان رضایی عدل
فوق تخصص بیماری های ریه - تخصص بیماریهای داخلی
تهران‌-‌قائم‌مقام‌فراهانی‌-‌جنب‌ته…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر داود منصوری زنگیر
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
ظفر‌بین‌آفریقا‌ولیعصر‌پ‌348‌واحد‌1
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر مجید ملک محمد
فوق تخصص بیماری های ریه
نیاوران‌-‌خیابان‌شهید‌باهنر‌-‌دار‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر عاطفه عابدینی
فوق تخصص بیماری های ریه
نیاوران‌-‌دارآباد‌-‌خیابان‌پوراتحا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر عباس فدایی خدمت
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌پاسداران‌-‌گلستان‌سوم‌-‌تقا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر سیدمظفر حسن تاش
تخصص بیماری های ریه
خیابان‌میرداماد‌-‌خیابان‌بهروز‌-‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر صادق توکلی زاده
فوق تخصص بیماری های ریه
بزرگراه‌آبشناسان،‌جنت‌آباد‌شمالی‌،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر سیروس شعبانی
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌پاسداران‌-‌نبش‌نیستان‌هفتم(…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر حسن اله صادقی
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌ونک،‌بالاتر‌از‌میدان‌ونک
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر روزبه نقشین
فوق تخصص بیماری های ریه
میدان‌ونک،‌خیابان‌جهان‌کودک،‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر عنایت صفوی
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌خیابان‌وصال‌شیرازی،‌خیابان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر بهزاد بنی اقبال
فوق تخصص ریه
تهران،‌شهرک‌غرب،‌نبش‌تقاطع‌شهید‌فر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر علیرضا ثابت پور
فوق تخصص بیماریهای ریه
خیابان‌شیخ‌بهایی‌جنوبی،‌بن‌بست‌نصر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر کیوان گوهری مقدم
فوق تخصص ریه
تهران،‌خیابان‌دستگردی‌(ظفر)،‌نرسید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر نادر حیدر زاده
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌نارمک،‌خیابان‌فرجام،‌نبش‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر گوهری مقدم
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران‌-‌تهران‌-‌دستگردی‌(ظفر)‌-‌نر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر حمید سهراب پور
فوق تخصص ریه
تهران،‌میدان‌ولیعصر،‌بلوار‌کشاورز‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر شهرام فیروزبخش
فوق تخصص بیماری های ریه
اسکندری‌شمالی‌ک‌حمید‌پ10
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر احمدرضا جمشیدی
فوق تخصص بیماریهای روماتیسمی
کارگرشمالی‌خ‌خسروی‌پلاک‌16
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر  روزبه نقشین
فوق تخصص بیماری های ریه
 ‌ستارخان‌-‌خیابان‌نیایش‌-‌نبش‌خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر حمید سهراب پور
فوق تخصص ریه
تهران،‌خیابان‌استاد‌مطهری،‌خیابان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر محمدرضا مسجدی
فوق تخصص بیماری های ریه
دارآباد‌-‌مرکز‌آموزشی‌بیماریهای‌سل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر منوچهر مشتاقی
تخصص بیماری های ریه
تهران،‌تهرانپارس،‌سه‌راه‌تهرانپارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر عباس نعمتی
متخصص بیماریهای ریه
کریمخان-‌خ‌سنائی-‌نبش‌ک‌18-‌پ2/1
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر خسرو آگین
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌ولی‌عصر،‌بالاتر‌از‌پارک‌ساع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر مجید ملک محمد
فوق تخصص بیماری های ریه
شهیدلواسانی‌روبروی‌باشگاه‌فرمانیه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر رضوان رضائی عدل
متخصص بیماریهای ریه
خ‌قائم‌مقام‌فراهانی‌جنب‌بیمارستان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
مریم السادات معین آزاد تهرانی
تخصص بیماری های داخلی فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان‌قزوین‌-‌خیابان‌امین‌الملک‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر حسن اله صادقی
فوق تخصص بیماری های ریه
خ‌ولیعصر‌بالای‌پارک‌ساعی‌نبش‌کوچه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر عنایت صفوی
فوق تخصص ریه
تهران،‌خیابان‌باقرخان،‌انتهای‌بلوا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر فضل اله صفی
فلوشیپ تخصصی بیماریهای قلب وعروق (اینتروینشنال و کاردیولوژی)
1-‌خیابان‌ظفر‌تلفن‌:‌22921718‌2-‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
پروفسور مصطفی قانعی
پزشک ریه
تهران‌-‌منطقه‌6‌-‌وصال‌شیرازی‌-‌خ.…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر علیرضا اسلامی نژاد
فوق تخصص بیماری های ریه تخصص بیماری های داخلی
مطهری‌-‌میرعماد‌-‌ساختمان‌پزشکان‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر احمد موسویان
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌خیابان‌دکترفاطمی،‌خیابان‌چه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر شیرین ایزدی
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌خیابان‌ولیعصر‌(عج)،‌خیابان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر کتایون نجفی زاده
فوق تخصص بیماری های ریه
تهران،‌نیاوران،‌خیابان‌شهید‌باهنر،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکتر فرشاد هاشم نژاد ختایی
فوق تخصص ریه
تهران،‌میدان‌کاج،‌خیابان‌سرو‌غربی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
تهران
دکترشهرام بهاروند
فوق تخصص بیماریهای رماتیسمی
کوی‌نصر,‌(گیشا)‌نبش‌خیابان‌بیستم,‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی