سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان داخلی در شیراز
دکتر سید عبدالهادی شیخ الاسلامی
متخصص بیماریهای داخلی
بلوار زند - بالاتر از بیمارستان سع…
شیراز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین دباغ منش
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر لیلا زاهدی کشکولی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
شیراز-خ‌زند-روبروی‌هتل‌پارس‌کوچه‌4…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید منصور حسینی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
شیراز،‌خیابان‌قصردشت،‌نزدیک‌به‌بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد رضا فتاحی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم مجتهدی
فوق تخصص بیماری های ریه
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌جنب‌هت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کامبیز آقا صادقی
متخصص داخلی فوق تخصص ریه
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علی شاهوران
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی عماد
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم مجتهدی
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هلاله خسرو پناه
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌فلسطین‌(باغشاه)،‌روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن مقدمی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز‌-‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامرضا فخار
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی کفاشان
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌بین‌خیابان‌فل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر الهام افلاکی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام شهریاری
فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشار خون
تخصص‌داخلی‌و‌فوق‌تخصص‌بیماریهای‌کل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پرویز خواجه دهی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مرجان جدی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جمشید روزبه شهرودی
دکترای حرفه ای پزشکی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مظفر طالب زاده
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهره هوشمند
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های ریه
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌بین‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عنایت الله بهادری
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین دباغ منش
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی توکلی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌نبش‌خیابان‌ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مظفر طالب زاده
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌زند،‌روبروی‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اکبر دهقانی اشکدزی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌ارم،‌میدان‌دانشجو،‌ن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر رجایی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌درمانگاه‌حافظ
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر رجایی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
بلوار‌زرگری‌-‌انتهای‌کوچه‌شماره‌8‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی کفاشان
متخصص کایروپراکتیک
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اکبر دهقانی اشکدزی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌ارم‌-‌میدان‌دانشجو‌-‌جنب‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن مقدمی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی توکلی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نبش‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهره هوشمند
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جمشید روزبه
دکترای حرفه ای پزشکی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجتبی کریمی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید منصور حسینی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصلفوق تخصص رماتولوژی و مفاصل
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌اردیبهشت،‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر طهمورث نیکنام
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد علی نجاتی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز‌-‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر معصومه معصوم پور
تخصص چشم
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
شیخ الاسلامی سیدعبدالهادی
داخلی
شیراز-خیابان‌زندساختمان‌ظفرجنب‌هتل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رحیم کشمیری
متخصص داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌قصر‌دشت،‌نزد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حامد زارعی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هلاله خسرو پناه
متخصص داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌فلسطین‌(باغش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شاهرخ عزت زادگان جهرمی
متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامرضا رضائیان
متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام امینیان
متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق
شیراز،‌خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مرجان جدی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام امینیان
متخصص داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد مودت
متخصص داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالهادی شیخ الاسلام
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مرجان جدی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدرضا تعصب
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر(20متری‌سینما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین دباغ منش
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید صالح پور
متخصص داخلی، فلوشیپ قلب و عروق
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی عماد
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرشته نامور شوشتری
متخصص داخلیفوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌اردیبهشت،‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سهیلا سالاری
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اصغر توسلی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌بین‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر راسخی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهوش علیزاده نائینی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام امینیان
متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم پاک فطرت
متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اکبر بنی هاشمی
متخصص داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌فلسطین‌(باغش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی توکلی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌پاسداران‌(زرهی)‌-‌ایستگاه‌4…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی کوشکی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌معالی‌آباد،‌روبروی‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اصغر ذوالقدر اصلی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌شوریده‌شیرازی‌(30‌مت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدعلی شاهوران
تخصص بیماری های داخلی
چهارراه‌دروازه‌سعدی‌روبروی‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سمراد محرابی
متخصص داخلی، فوق تخصص ریه
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پروین مرزبان
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
بلوار‌انقلاب،‌کوچه‌داروخانه‌سینا‌ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامحسین عجمی
متخصص داخلی
خ‌زند‌ساختمان‌پاسارگارد‌ط‌سوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمود مرتضوی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌سید‌جمال‌الدین‌اسد‌آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی