سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان داخلی در شیراز
دکتر سید عبدالهادی شیخ الاسلامی
متخصص بیماریهای داخلی
بلوار زند - بالاتر از بیمارستان سع…
شیراز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سارا رادمنش
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدحسین دباغ منش
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید منصور حسینی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر لیلا زاهدی کشکولی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
مالی‌آباد‌-‌ساختمان‌اهورا
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد رضا فتاحی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کامبیز آقا صادقی
متخصص داخلی فوق تخصص ریه
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی عماد
تخصص بیماری های داخلی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علی شاهوران
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم مجتهدی
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدعبدالهادی شیخ الاسلامی
متخصص بیماری های داخلی
بلوار‌زند‌-‌بالاتر‌از‌بیمارستان‌سع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هلاله خسرو پناه
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌فلسطین‌(باغشاه)‌-‌روبروی‌مس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی کفاشان
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌بین‌خیابان‌ف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامرضا فخار
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)‌-‌درمانگ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر رجایی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
بلوار‌زرگری‌-‌انتهای‌کوچه‌شماره‌8‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن مقدمی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز‌-‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهوش علیزاده نائینی
تخصص بیماری های داخلی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پرویز خواجه دهی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر الهام افلاکی
تخصص بیماری های داخلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مظفر طالب زاده
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اکبر دهقانی اشکدزی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌ارم،‌میدان‌دانشجو،‌ن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی کفاشان
متخصص کایروپراکتیک
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مظفر طالب زاده
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین دباغ منش
تخصص بیماری های داخلی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عنایت الله بهادری
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن مقدمی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی توکلی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نبش‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر رجایی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌درمانگاه‌حافظ
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهره هوشمند
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی توکلی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌نبش‌خیابان‌ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر طهمورث نیکنام
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اکبر دهقانی اشکدزی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌ارم‌-‌میدان‌دانشجو‌-‌جنب‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید منصور حسینی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصلفوق تخصص رماتولوژی و مفاصل
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌اردیبهشت،‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جمشید روزبه
دکترای حرفه ای پزشکی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد علی نجاتی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدعلی نظری نیا
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌درمانگاه‌حافظ
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هلاله خسرو پناه
متخصص داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌فلسطین‌(باغش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رحیم کشمیری
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌قصر‌دشت‌-‌نزدیک‌چهارراه‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرخ خسروی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
قصردشت‌-‌جنب‌انتقال‌خون‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالهادی شیخ الاسلامی
متخصص بیماری های داخلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعیده شنونده
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حامد زارعی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام امینیان
متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق
شیراز،‌خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی توکلی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌پاسداران‌(زرهی)‌-‌ایستگاه‌4…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شاهرخ عزت زادگان جهرمی
فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مرجان جدی
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی کوشکی
فوق تخصص ریه
خیابان‌معالی‌آباد،‌روبروی‌مسجد‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین دباغ منش
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد مودت
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌بین‌تقاطع‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدرضا تعصب
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌هفت‌تیر(20متری‌سینما‌سعدی)‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سهیلا سالاری
تخصص بیماری های داخلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علی اکبر بنی هاشمی
تخصص بیماری های داخلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اصغر توسلی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدعلی شاهوران
تخصص بیماری های داخلی
چهارراه‌دروازه‌سعدی‌روبروی‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر راسخی
تخصص داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامحسین عجمی
متخصص داخلی
خ‌زند‌ساختمان‌پاسارگارد‌ط‌سوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اصغر ذوالقدر اصلی
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌شوریده‌شیرازی‌(30‌مت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام امینیان
متخصص داخلی، فوق تخصص قلب و عروق
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی عماد
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمود مرتضوی مهدی آباد
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌سید‌جمال‌الدین‌اسد‌آبادی‌(پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهوش علیزاده نائینی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید روستا
متخصص داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعیده شنونده
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پروین مرزبان
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
بلوار‌انقلاب،‌کوچه‌داروخانه‌سینا‌ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رحیم کشمیری
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌نزدیک‌چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم پاک فطرت
متخصص داخلی، فوق تخصص نفرولوژی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد علی نجاتی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر زهرا حبیب آگهی
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
صالحی مسعود
ارولوژی
شیراز‌-ابتدای‌خ‌عفیف‌اباد-جنب‌بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید روستا
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌نبش‌خیابان‌ه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین دباغ منش
تخصص بیماری های داخلی
فلکه‌نمازی-بیمارستان‌نمازی‌دفتر‌بخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی