سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان خون و سرطان در شیراز
شیراز
دکتر حبیب نورانی خجسته
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌جنب‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مانی رمزی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
فلکه‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مانی رمزی
فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
درمانگاه‌مطهری،‌فلکه‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عنایت الله بهادری
متخصص داخلیفوق تخصص خون و سرطان شناسی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور حق شناس
تخصص بیماری های داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌معدل‌شرقی،‌ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حبیب نورانی خجسته
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
خیابان‌زند،‌نرسیده‌به‌بیمارستان‌سع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مانی رمزی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی دهقانی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا وجدانی
دکترای حرفه ای پزشکی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم ذاکری نیا
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
بلوار‌شهید‌چمران‌-‌مجتمع‌پزشکی‌ام‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شیرین حقیقت
تخصص بیماری های خون و سرطان
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی دهقانی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرزاد هوشداران
فلوشیپ جراحی سرطان
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌از‌طرف‌فلکه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا وجدانی
خون و سرطان
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجتبی کریمی
فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالن(انکولوژی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
نوذری مهران
رادیوتراپی
شیراز-خیابان‌زندبین‌20متری‌باغشاه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدجواد رجبی
فلوشیپ انکولوژی
خیابان‌زند‌-‌حدفاصل‌20متری‌و‌صورتگ…
امکان ثبت نوبت تلفنی