سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان خون و سرطان در شیراز
شیراز
دکتر حبیب نورانی خجسته
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مانی رمزی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
فلکه‌نمازی،‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور حق شناس
تخصص بیماری های داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌معدل‌شرقی،‌ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مانی رمزی
فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
درمانگاه‌مطهری،‌فلکه‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حبیب نورانی خجسته
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
خیابان‌زند،‌نرسیده‌به‌بیمارستان‌سع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عنایت الله بهادری
متخصص داخلیفوق تخصص خون و سرطان شناسی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مانی رمزی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی دهقانی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم ذاکری نیا
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
بلوار‌شهید‌چمران،‌مجتمع‌پزشکی‌ام‌آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا وجدانی
دکترای حرفه ای پزشکی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شیرین حقیقت
دکترای حرفه ای پزشکی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی شهریاری
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان
شیراز،‌خیابان‌معدل،‌بین‌تقاطع‌خیاب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی دهقانی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان(هماتولوژی انکولوژی)
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرزاد هوشداران
فلوشیپ جراحی سرطان
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌جنب‌هت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا وجدانی
دکترای حرفه ای پزشکی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
نوذری مهران
رادیوتراپی
شیراز-خیابان‌زندبین‌20متری‌باغشاه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی