سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی عمومی در شیراز
شیراز
دکتر سعید مرزبان
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علی ملک حسینی
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبد الرسول طالعی
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌خیابان‌قصردشت،‌خیابان‌رحمت‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سینا غیاثی حافظی
فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌تخصصی‌و‌فوق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی محمد اعرابی
تخصص جراحی دهان،فک و صورت
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌خیابان‌رحمت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامرضا معین
فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
شیراز،‌خیابان‌عفیف‌آباد‌-‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر باربد ضمیری
تخصص جراحی دهان،فک و صورت
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌قصر‌دشت،‌خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر طلعت قناعت
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌خیابان‌جمال…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی محمد بنان زاده
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علی ملک حسینی
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌بیمارستان‌نما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سهراب عاطفی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌جنب‌هت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حسین حجتی
فلوشیپ جراحی عروق
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد علیزاده
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریمخان‌زند،‌بین‌خیابان‌هفت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهلا وفاجو
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌اردیبهشت،‌روبروی‌آزم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبد الرسول طالعی
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نگار سالک
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌نزدیک‌به‌بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید جواد فتاحی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌اردیبهشت‌غربی‌-‌روبروی‌بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسن استوان
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوالقاسم امراللهی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
هوشداران فضل اله
جراحی عمومی
شیراز-خیابان‌زندروبروی‌20متری‌گروه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید مرزبان
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبد الرسول طالعی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر باربد ضمیری
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌خیابان‌آسیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجید اکرمی
دکترای حرفه ای پزشکی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر یوسف یوسفی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران،‌میدان‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بیژن ضیائیان
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم یداللهی
تخصص جراحی عمومی
شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامرضا معتضدیان
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی محمد اعرابی
تخصص جراحی دهان،فک و صورت
خیابان‌قصرالدشت،‌رحمت‌آباد،‌کوچه‌3…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد رهسپار
تخصص جراحی دهان،فک و صورت
خیابان‌هفت‌تیر‌-‌ساختمان‌سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مسعود امینی
فلوشیپ جراحی عمومی درون بین ( اندوسکوپی )
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهلا وفاجو
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌نزدیک‌بلوار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم یداللهی
تخصص جراحی عمومی
شیراز‌-‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم سیوانی
تخصص جراحی عمومی
شیراز‌-‌میدان‌قائم‌(اطلسی)‌-‌بلوار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر زهرا حسینیان
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی محمد بنان زاده
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوالقاسم امراللهی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌چمران‌-‌بیمارستان‌ام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدعبدالهادی شیخ الاسلامی
جراح عمومی
شیراز-خیابان‌زندساختمان‌ظفرجنب‌هتل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید مرزبان
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالله جهان اندیش
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علی ملک حسینی
جراحی عمومی
شیراز-خ‌زند-روبروی‌دانشکده‌مهندسی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد علیزاده
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌میدان‌ولیعصر،‌خیابان‌تختی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوالقاسم امراللهی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام قاسم زاده قطب آبادی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام حسن شاهی
جراح عمومی
شیراز-معالی‌اباد‌روبروی‌مسجد‌شهید‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فضل الله هوشداران
تخصص جراح عمومی
شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌جنب‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرحناز خرسند
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهرام بلند پرواز
متخصص جراحی، فلوشیب تروما
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عباس یزدان پناه
متخصص جراحی
شیراز،‌میدان‌ولیعصر،‌خیابان‌تختی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فریبا یزدانی
تخصص جراحی عمومی
بلوار‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌سعدی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهرام پایدار
متخصص جراحی
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم سیوانی
تخصص جراحی عمومی
شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌غربی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بیژن ضیائیان
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر صابر منصوری
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمید رضا عباسی
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران،‌جنب‌بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم سیوانی
تخصص جراحی عمومی
شیراز‌-‌خ‌زند‌-‌نرسیده‌به‌20متری‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اشکان محمودی
متخصص جراحی لثه
شیراز،‌خیابان‌مطهری(زرگری)،‌چهاررا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرانک ربیعی
متخصص جراحی و درمان ریشه دندان
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌خیابان‌اردی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیروس محمدی نژاد
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌شوریده‌شیراز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید رئوفی
متخصص جراحی لثه
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
وفاجو شهلا
جراحی عمومی
شیراز-خ‌اردیبهشت‌روبروی‌ازمایشگاه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم عطایی کچویی
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌خیابان‌اردی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا زاهدی نسب
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد موذنی
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20متری‌سینم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن حاجی محمد تقی صیرفی
متخصص جراحی لثه
شیراز،‌خیابان‌قصرالدشت،‌روبروی‌خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هنگامه خسرو پناه
متخصص جراحی لثه
شیراز،‌خیابان‌فلسطین‌(باغشاه)،‌روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید احسان جعفری
متخصص جراحی و درمان ریشه دندان
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌معالی‌آباد،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید احسان جعفری
متخصص جراحی و درمان ریشه دندان
شیراز،‌خیابان‌معالی‌آباد،‌جنب‌دارو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرزانه بستانیان
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌سه‌راه‌فلسط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد عباسی
متخصص جراحی و درمان ریشه دندان
شیراز،‌خیابان‌قصرالدشت،‌کوچه‌54،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی