سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی عمومی در شیراز
شیراز
دکتر سعید مرزبان
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدعلی ملک حسینی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌دانشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد ایزد پناه
تخصص جراح عمومی
زرگری‌-‌نبش‌کوچه‌18‌-‌ساختمان‌مدیک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد خلعتبری
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌دانشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبد الرسول طالعی
تخصص جراح عمومی
خیابان‌قصردشت‌-‌خیابان‌رحمت‌آباد‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سینا غیاثی حافظی
فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌تخصصی‌و‌فوق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر لیلا قهرمانی
تخصص جراح عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی محمد اعرابی
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
خیابان‌قصر‌دشت‌-‌خیابان‌رحمت‌آباد‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدعلی ملک حسینی
تخصص جراح عمومی
میدان‌نمازی‌-‌بیمارستان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامرضا معین
فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی
خیابان‌عفیف‌آباد‌-‌بیمارستان‌دکترم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر طلعت قناعت
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌ملاصدرا‌-‌خیابان‌جمالی‌-‌نب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر باربد ضمیری
تخصص جراحی دهان،فک و صورت
خیابان‌قصر‌دشت‌-‌نرسیده‌به‌قم‌آباد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی محمد بنان زاده
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
هوشداران فضل اله
جراحی عمومی
شیراز-خیابان‌زندروبروی‌20متری‌گروه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حسین حجتی
فلوشیپ جراحی عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد علیزاده
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریمخان‌زند‌-‌بین‌خیابان‌هف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سهراب عاطفی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌جنب‌هتل‌پارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهلا وفاجو
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌اردیبهشت‌-‌روبروی‌آزمایشگاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبد الرسول طالعی
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسن استوان
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نگار سالک
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌قصر‌دشت‌-‌نزدیک‌به‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدعبدالهادی شیخ الاسلامی
جراح عمومی
شیراز-خیابان‌زندساختمان‌ظفرجنب‌هتل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید مرزبان
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد ایزد پناه
تخصص جراح عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید جواد فتاحی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌اردیبهشت‌غربی‌-‌روبروی‌بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجید اکرمی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوالقاسم امراللهی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی محمد اعرابی
تخصص جراحی دهان،فک و صورت
خیابان‌قصرالدشت،‌رحمت‌آباد،‌کوچه‌3…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر باربد ضمیری
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌خیابان‌آسیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبد الرسول طالعی
تخصص جراحی عمومی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد رهسپار
تخصص جراحی دهان،فک و صورت
خیابان‌هفت‌تیر‌-‌ساختمان‌سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم یداللهی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌دانشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر یوسف یوسفی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌میدان‌دانشجو‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بیژن ضیائیان
تخصص جراحی عمومی
درمانگاه‌سعدی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم یداللهی
تخصص جراحی عمومی
شیراز‌-‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مسعود امینی
فلوشیپ جراحی عمومی درون بین ( اندوسکوپی )
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی محمد بنان زاده
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید مرزبان
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهلا وفاجو
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌قصر‌دشت‌-‌نزدیک‌بلوار‌شاهد‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم سیوانی
تخصص جراحی عمومی
شیراز‌-‌میدان‌قائم‌(اطلسی)‌-‌بلوار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوالقاسم امراللهی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌چمران‌-‌بیمارستان‌ام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علی ملک حسینی
جراحی عمومی
شیراز-خ‌زند-روبروی‌دانشکده‌مهندسی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر زهرا حسینیان
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبداله جهان اندیش
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌نزدیک‌به‌بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عباس یزدان پناه
متخصص جراحی
شیراز،‌میدان‌ولیعصر،‌خیابان‌تختی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوالقاسم امراللهی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فریبا یزدانی
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهرام بلند پرواز
تخصص جراحی عمومی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام حسن شاهی
جراح عمومی
شیراز-معالی‌اباد‌روبروی‌مسجد‌شهید‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام قاسم زاده قطب آبادی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد علیزاده
تخصص جراحی عمومی
میدان‌ولیعصر‌-‌خیابان‌تختی‌-‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فضل الله هوشداران
تخصص جراح عمومی
شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌جنب‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فریبا یزدانی
تخصص جراحی عمومی
بلوار‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌سعدی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرحناز خورسند
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌پاسداران‌(زرهی)‌-‌ایستگاه‌4…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
وفاجو شهلا
جراحی عمومی
شیراز-خ‌اردیبهشت‌روبروی‌ازمایشگاه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم سیوانی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌غربی‌-‌بین‌خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم سیوانی
تخصص جراحی عمومی
شیراز‌-‌خ‌زند‌-‌نرسیده‌به‌20متری‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بیژن ضیائیان
تخصص جراحی عمومی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمید رضا عباسی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌جنب‌بیمارستان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر صابر منصوری
تخصص جراحی عمومی
ستارخان
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهرام پایدار
فلوشیپ تروما در جراحی عمومی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد موذنی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌هفت‌تیر‌(20متری‌سینما‌سعدی)…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرزانه بستانیان
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌سه‌راه‌فلسط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد عباسی
متخصص جراحی و درمان ریشه دندان
شیراز،‌خیابان‌قصرالدشت،‌کوچه‌54،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم عطایی کچویی
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌ملاصدرا‌-‌خیابان‌اردیبهشت‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا زاهدی نسب
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌پاسداران‌(زرهی)‌-‌ایستگاه‌4…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرزانه بستانیان
متخصص جراحی
شیراز،‌خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی رادمهر
تخصص جراحی عمومی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکترشهلا وفاجو
تخصص جراحی عمومی
شیراز-خ‌اردیبهشت‌روبروی‌ازمایشگاه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هنگامه خسرو پناه
متخصص جراحی لثه
شیراز،‌خیابان‌فلسطین‌(باغشاه)،‌روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی