سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری در شیراز
دکتر امیر فرخی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و ت…
شیراز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر پرویز توکل
جراح کلیه و مجاری ادراری و عقیمی مردان
خیابان ملاصدرا - خیابان جمالی(دادگ…
شیراز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا تدین
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
بلوار‌چمران‌-‌نیایش‌-‌ساختمان‌پزشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهریار ضیغمی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی(اروانکولوژی)
شیراز،‌خیابان‌مشکین‌فام
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد اعجاز
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌خیابان‌رحمت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید معین الدین قطبی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌بین‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر قنبرعلی رئیس جلالی
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگسال)
شیراز‌-خ‌زندحدفاصل‌صورتگرو20متری‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی درخشان علم دارلو
متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان(نفرولوژِی کودکان)
شیراز،‌خیابان‌ساحلی‌غربی،‌میدان‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی شیرازی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهریار ضیغمی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی(اروانکولوژی)
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حشمت الله صلاحی اردکانی
فلوشیپ پیوند کلیه
شیراز،‌خیابان‌زرگری‌(شهید‌مطهری)،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالمجید عرفان فر
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید شاکری
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز،‌شهرک‌گلشن،‌نزدیک‌دروازه‌قرآ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
رستگاری محسن
ارولوژی
شیراز-خ‌اردیبهشت‌جنب‌بیمارستان‌شفا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهریار ضیغمی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی(اروانکولوژی)
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد میرکاظمی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نبش‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی ثاقب
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگسال)
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی درخشان علمدارلو
متخصص داخلی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌ساحلی‌غربی،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر داریوش منصوری
فلوشیپ پیوند کلیه
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی شیرازی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا حق پناه
متخصص اورولوژی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نصرالله پرند آور
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید بهزادی
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگسال)
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اصغر ذوالقدر اصلی
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگسال)
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌شوریده‌شیراز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن رستگاری
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و فلوشیپ جراحی درون بین
شیراز،‌خیابان‌اردیبهشت،‌جنب‌بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مسعود صالحی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز‌-‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)‌-‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی شفیعی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد زرقان
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی )
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌نزدیک‌به‌می…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوطالب ابراهیم پور
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید حیدر قدری
متخصص اورولوژی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ناصر نجمایی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عباس حسن پور
متخصص اورولوژی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر میترا بصیرت نیا
متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هادی رضائی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌زند،‌نزدیک‌به‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمید حق شناس
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی مصدر
متخصص اورولوژی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن کروپ
اورولوژی
شیراز-30متری‌سینماسعدی-چهارراه‌صاح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
حسینقلی خویش دوست برازجانی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فیروزه افسر
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالعزیز خضری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عباس سپهری نیا
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌زند،‌روبروی‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن مصطفوی
متخصص اورولوژی
شیراز،‌خیابان‌فلسطین‌(باغشاه)،‌جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عیسی خندانی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌ساحلی‌غربی،‌میدان‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید رضا نیرومند حسینی
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
شیراز‌-‌خیابان‌چمران‌-‌بیمارستان‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید شاکری
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد مناهجی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر قمر حسینی الهاشمی
متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن رستگاری
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و فلوشیپ جراحی درون بین
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهمن گشتاسبی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ولی الله عزیزی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌زند،‌نزدیک‌به‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکترمحمدحسین وطن خواه
اورولوژی
شیراز-خیابان‌زندروبروی‌خیابان‌فلسط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالعزیز خضری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور پژمان
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدحیدر قدری
اورولوژی
شیراز-خ‌زند-300متربالاترازبیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین وطن خواه
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌جنب‌هت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فیروزه افسر
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌شهرک‌گلشن،‌نزدیک‌دروازه‌قرآ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید رضا نیرومند حسینی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی اقبال
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌خیابان‌اردی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد زرقان
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری، فلوشیب یوروآنکولوژی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ولی الله عزیزی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مسعود صالحی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز‌-‌خیابان‌قصر‌دشت‌-‌روبروی‌مخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی مصدر
متخصص اورولوژی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدجواد رجبی
اورولوژی
شیراز-خ‌زند-حدفاصل‌20متری‌وصورتگر-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد زرقان
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی )
مطب‌اول:‌خیابان‌زند،‌بین‌فلسطین‌و‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجید صمیمی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی حسینی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهاب الدین صفوی
متخصص اورولوژی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید رضا نیرومند حسینی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
شیراز‌-‌میدان‌ولیعصر(عج)‌-‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر یلدا ترابی اردکانی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌چهارراه‌زرگ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فیروزه افسر
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نادر عبدالخانی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌جنب‌هت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد زرقان
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی )
شیراز،‌خیابان‌زند،‌بین‌فلسطین‌و‌هف…
امکان ثبت نوبت تلفنی