سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در شیراز
دکتر محمد جعفر تمدن
جراح استخوان و مفاصل - تعویض مفصل
خیابان زند - نبش خیابان بیست متری …
شیراز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سورنا رضازاده
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد انقیاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هفت‌ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سورنا رضازاده
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو
شیراز،‌خیابان‌معدل،‌ساختمان‌نهال
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فریدون مجتهد جابری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد انقیاد
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو،فلوشیپ آرتروسکپی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر رجایی
فوق تخصص روماتولوژیست
خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سهیل خندانی
دکترای حرفه ای کایروپراکتیک
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌خیابان‌اردیبه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سورنا رضازاده
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌بیمارستان‌نما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کاوه باشتی
فلوشیپ جراحی زانو
شیراز،‌خیابان‌قصردشت،‌نزدیک‌تقاطع‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید اشکانی اصفهانی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌شوریده‌شیرازی‌(30متر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور حسینی
فوق تخصص روماتولوژیست
خیابان‌فلسطین‌(‌باغشاه‌)‌چهارراه‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ایمان شهریاری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شیراز،‌خیابان‌قصرالدشت،‌آسیاب‌قوام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فریدون مجتهد جابری
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو،فلوشیپ آرتروسکپی،فلوشیپ آرتروپلاستی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدحسین قهرمانی
دکترای حرفه ای کایروپراکتیک
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جواد نیکوکار
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌7‌تیر،‌چهارراه‌معدل‌شرقی،‌ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن آزادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌صورتگر‌(شهید‌فقیهی)،‌جنب‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید کشاورز
دکترای حرفه ای کایروپراکتیک
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20متری‌سینم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن آزادی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌صورتگر‌(شهید‌فقیهی)،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید منیرالدین دبیری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید اشکانی اصفهانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
چهارراه‌ستار‌خان‌-‌پشت‌بیمارستان‌خ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کاوه باشتی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصلفوق تخصص جراحی زانو
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌قصردشت،‌نزدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هومن عباسی شاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌بین‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیروس ربیعی
فلوشیپ جراحی ترمیمی تحتانی و سرطان شناسی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا توکلی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20متری‌سینم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حسین عالم زاده
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمد طحامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید منیرالدین دبیری
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جواد نیکوکار
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌ارم،‌میدان‌دانشجو،‌جنب‌دارو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید جعفرپور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌جنب‌کوچه‌43،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی رادمهر
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا توکلی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
 خیابان‌هفت‌تیر‌(20متری‌سینما‌سعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سهیل خندانی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌خیابان‌اردیبه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا توکلی کازرونی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
 20‌متری‌سینما‌سعدی،‌نبش‌معدل،‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر خسرو مشکساران
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمید یوسفی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیروس ربیعی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصلفوق تخصص آرتروپلاستی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهزاد مدرس حقیقی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌اردیبهشت‌غربی،‌نزدیک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید اشکانی اصفهانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
گود‌گری‌-‌خیابان‌قصر‌دشت‌-‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جواد نیکوکار
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خ7‌تیر-چهار‌راه‌معدل‌شرقی-روبروی‌آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر رجایی
فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل
شیراز،‌خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید کاظم چابک
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد علی عرفانی
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی ستون فقرات
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد علی نظری نیا
فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر رضا مصباحی
متخصص ارتوپدی، فلوشیب جراحی ستون فقرات
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر میترا عطاران
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عباسعلی شاکر اردکانی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمد طحامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد انصاف داران
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو،فلوشیپ آرتروسکپی،فلوشیپ آرتروپلاستی
شیراز،‌گود‌گری،‌خیابان‌قصر‌دشت‌-‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جلال تکاپوی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
 خیابان‌قصردشت‌،‌نزدیک‌به‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بابک پور عباس تحویلداری
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی ستون فقرات
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هومن عباسی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصلفوق تخصص جراحی زانوفوق تخصص جراحی مفصل ران و لگن
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعیده شنونده
فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید کاظم چابک
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدکاظم چابک
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌جنب‌بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبداله بیات پور
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌ساحلی‌غربی،‌میدان‌دانشجو،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا عندلیبی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌خیام‌-‌بیمارستان‌مسل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام مستوفی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌مشیر‌فاطمی،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌ارم،‌میدان‌دانشجو،‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد انصاف داران
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو،فلوشیپ آرتروسکپی،فلوشیپ آرتروپلاستی
شیراز،‌خیابان‌سید‌جمال‌الدین‌اسد‌آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین حبی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌مطهری(زرگری)،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جهانگیر کشاورز
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌شوریده‌شیراز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام مستوفی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدمنصور حسینی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌اردیبهشت،‌ساختمان‌ماه
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رهام پولادی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی‌اتفاقا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد نکویی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌میدان‌آزادی،‌چهارراه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر رضا مصباحی
متخصص ارتوپدی، فلوشیب جراحی ستون فقرات
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران،‌جنب‌بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهزاد اسکندری ثانی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید جعفر پور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شیراز،‌خیابان‌خیام‌-‌بیمارستان‌مسل…
امکان ثبت نوبت تلفنی