سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در شیراز
دکتر محمد جعفر تمدن
جراح استخوان و مفاصل - تعویض مفصل
خیابان زند - نبش خیابان بیست متری …
شیراز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سورنا رضازاده
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌معدل‌-‌بین‌بیست‌متری‌و‌فلسط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد انقیاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هفت‌ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سورنا رضازاده
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو
شیراز،‌خیابان‌معدل،‌ساختمان‌نهال
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فریدون مجتهد جابری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌دانشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد انقیاد
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو،فلوشیپ آرتروسکپی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر رجایی
فوق تخصص روماتولوژیست
خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدحسین قهرمانی
دکترای حرفه ای کایروپراکتیک
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید اشکانی اصفهانی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌شوریده‌شیرازی‌(30متر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سورنا رضازاده
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
میدان‌نمازی‌-‌بیمارستان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امید لیاقت
فلوشیپ جراحی دست
خیابان‌ارم‌-‌میدان‌دانشجو‌-‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سهیل خندانی
دکترای حرفه ای کایروپراکتیک
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌خیابان‌اردیب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کاوه باشتی
فلوشیپ جراحی زانو
خیابان‌قصردشت‌-‌نزدیک‌تقاطع‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور حسینی
فوق تخصص روماتولوژیست
خیابان‌فلسطین‌(‌باغشاه‌)‌چهارراه‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ایمان شهریاری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌قصرالدشت‌-‌آسیاب‌قوامی‌-‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فریدون مجتهد جابری
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو،فلوشیپ آرتروسکپی،فلوشیپ آرتروپلاستی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا توکلی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌هفت‌تیر‌(20متری‌سینما‌سعدی)…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن آزادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌صورتگر‌(شهید‌فقیهی)‌-‌جنب‌د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن آزادی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌صورتگر‌(شهید‌فقیهی)،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جواد نیکوکار
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌7‌تیر،‌چهارراه‌معدل‌شرقی،‌ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید کشاورز
دکترای حرفه ای کایروپراکتیک
خیابان‌هفت‌تیر‌(20متری‌سینما‌سعدی)…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کاوه باشتی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصلفوق تخصص جراحی زانو
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌قصردشت،‌نزدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید منیرالدین دبیری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هومن عباسی شاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌بین‌خیابان‌ف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید اشکانی اصفهانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
چهارراه‌ستار‌خان‌-‌پشت‌بیمارستان‌خ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیروس ربیعی
فلوشیپ جراحی ترمیمی تحتانی و سرطان شناسی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمد طحامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید غلامی نژاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌بیمارستان‌اردی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حسین عالم زاده
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید منیرالدین دبیری
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جواد نیکوکار
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌ارم‌-‌میدان‌دانشجو‌-‌جنب‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید غلامی نژاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی رادمهر
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا توکلی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
 خیابان‌هفت‌تیر‌(20متری‌سینما‌سعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید جعفرپور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌جنب‌کوچه‌43‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سهیل خندانی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌خیابان‌اردیبه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدعلی عرفانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر خسرو مشکساران
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌نزدیک‌به‌بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اکبر رجایی
فوق تخصص رماتولوژی و مفاصل
شیراز،‌خیابان‌شهید‌مطهری‌(زرگری)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیروس ربیعی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصلفوق تخصص آرتروپلاستی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جواد نیکوکار
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خ7‌تیر-چهار‌راه‌معدل‌شرقی-روبروی‌آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا توکلی کازرونی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
 20‌متری‌سینما‌سعدی،‌نبش‌معدل،‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هومن عباسی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصلفوق تخصص جراحی زانوفوق تخصص جراحی مفصل ران و لگن
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمید یوسفی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
بلوار‌زند‌-‌بین‌صورتگر‌و20‌متری‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا عندلیبی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌خیام‌-‌بیمارستان‌مسل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمد طحامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدکاظم چابک
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌نزدیک‌به‌بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عباسعلی شاکر اردکانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌خیابان‌هفت‌ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید اشکانی اصفهانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
گود‌گری‌-‌خیابان‌قصر‌دشت‌-‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد انصاف داران
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو،فلوشیپ آرتروسکپی،فلوشیپ آرتروپلاستی
گود‌گری‌-‌خیابان‌قصر‌دشت‌-‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدکاظم چابک
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌جنب‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید کاظم چابک
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بابک پورعباس تحویلداری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرزاد مدرسی حقیقی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌اردیبهشت‌غربی‌-‌نزدیک‌به‌بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر میترا عطاران
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید امیررضا مصباحی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جلال تکاپوی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌قصردشت‌-‌نزدیک‌به‌بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد تنگستانی نژاد
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌ارم،‌میدان‌دانشجو،‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبداله بیات پور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌ساحلی‌غربی‌-‌میدان‌دانشجو‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام مستوفی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌مشیر‌فاطمی‌-‌روبروی‌خیابان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام مستوفی
متخصص ارتوپدی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدمنصور حسینی
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خیابان‌اردیبهشت،‌ساختمان‌ماه
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدجعفر امامی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
تقاطع‌فلسطین‌و‌معدل‌-‌ساختمان‌110 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدحسین حبی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌مطهری(زرگری)‌-‌روبروی‌پل‌زی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جهانگیر کشاورز
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌شوریده‌شیرازی‌(30متری‌سینما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد انصاف داران
متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی زانو،فلوشیپ آرتروسکپی،فلوشیپ آرتروپلاستی
خیابان‌سید‌جمال‌الدین‌اسد‌آبادی‌(پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهناز پاک نیت
ارتوپدی
شیراز-خ‌زندبالاترازبیمارستان‌فقیهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رهام پولادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌اتفاق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد نکویی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان‌میدان‌آزادی‌-‌چهارراه‌باغ‌ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی