سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی در شیراز
شیراز
دکتر محمد حسین نیکو
تخصص بیماری های قلب و عروق
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسن زاده
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
شیراز،‌خیابان‌فرهنگ‌شهر،‌نبش‌کوچه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسن زاده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌پاسداران‌(زر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید مصطفی جزایری شوشتری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهروز کاظمی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسن زاده
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌بین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر وحید جرئت
فلوشیب الکتروفیزیولوژی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدرضا یقطین
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌عفیف‌آباد،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا بخشنده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌ارم،‌میدان‌دانشجو،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمد جعفر حسینی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد جواد هادیان فرد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌خیابان‌اردی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
کاظمی بهروز
توانبخشی
شیراز-خیابان‌شهیدبهشتی‌خلدبرین
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهروز کاظمی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر قسمی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌اردیبهشت‌غربی،‌نزدیک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حبیب اله حبیب اگهی
فوق متخصص توانبخشی
شیراز-خ‌زند-جنب‌هواپیمائی‌خلیج
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن صدقی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فریده رفیعی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
بلوار‌معالی‌آباد‌-‌حدفاصل‌دوستان‌و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد رضا یقطین
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌عفیف‌آباد،‌سه‌راه‌گو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر معصومه گرامی طیبی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا بخشنده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌ارم،‌میدان‌د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهرزاد شهاب
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌قصرالدشت،‌نبش‌کوچه‌5…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مرضیه حقیقت
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌ملاصدرا،‌روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهروز کاظمی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌بعثت‌-‌نزدیک‌پارک‌خلد‌برین
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهرزاد شهاب
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌قصر‌دشت،‌نبش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کارملیتا تاک پرور
توانبخشی
شیراز-چهارراه‌گمرک
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر انوشه بنان
توانبخشی
شیراز-بلوارپاسداران‌خ‌شهید‌اقایی‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر قسمی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدرضا عماد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد رضا عماد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هومن محمودی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌ارم،‌کوچه‌15…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمد جعفر حسینی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور محمدی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌معالی‌آباد،‌کوچه‌31،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سلیمان محمدی
توانبخشی و پزشکی فیزیکی
فارس‌-‌شیراز‌-‌معدل‌-‌نرسیده‌به‌سی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید مصطفی جزایری شوشتری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر وحید جرئت
فلوشیب الکتروفیزیولوژی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
رحیمی نژاد ساعد
توانبخشی
شیراز-خیابان‌زندنرسیده‌به‌سربیست‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور محمدی
دکتر توانبخشی
فارس‌-‌شیراز‌-‌معالی‌آباد‌-‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شراره روشن ضمیر
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد هادی فرجی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌زند،‌روبروی‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا اشرف
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد جواد هادیان فرد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌ملاصدرا،‌خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حسین ارجمند
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌مطهری(زرگری)،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شراره روشن ضمیر
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دهقانی ویکتوریا
توانبخشی
شیراز-خیابان‌زنداول‌بیست‌متری‌سینم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
علمی حمیدرضا
توانبخشی
شیراز-بلوارزند-جنب‌سرپرستی‌بانک‌سپ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر رضا غیثی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌جنب‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
شریف پور شهناز
توانبخشی
شیراز‌بلواررحمت‌ابتدای20متری‌امام‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
رضائی زاده حمیرا
توانبخشی
شیراز-خ‌قصرالدشت‌-اسیاب‌قوامی‌-جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
حقیقت مرضیه
توانبخشی
شیراز-خ‌ملاصدرا-کوچه‌6-گروه‌پزشکی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدمحمدجعفر حسینی
فوق متخصص توانبخشی
شیراز-خ‌زند-ک‌47-س‌15
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمید رضا علمی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد رضا عماد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ویکتوریا دهقانی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمیرا رضایی زاده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌قصر‌دشت،‌خیابان‌آسیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
قسمی امیر
توانبخشی
شیراز-خ‌اردیبهشت‌-مجتمع‌پزشکی‌مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نادیا یثربی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌مشیر‌فاطمی،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مرضیه حقیقت
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌روبروی‌خیاب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ساعد رحیمی نژاد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سلیمان محمدی
دکتر توانبخشی
فارس‌-‌شیراز‌-‌معدل‌-‌نرسیده‌به‌سی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسن زاده
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
شیراز-بلوارپاسداران‌ایستگاه‌2جنب‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
هادیان فرد محمدجواد
توانبخشی
شیراز-خ‌ملاصدرا-اردیبهشت-مجتمع‌ایی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید مصطفی جزایری شوشتری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اسماعیل روزی طلب
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌اردیبهشت‌،‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر میترا جنوبی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌قصر‌دشت،‌روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا اشرف
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا بخشنده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اسماعیل روزیطلب
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌اردیبهشت‌،‌بین‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرشته کلهری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌خیابان‌مهدیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر رضا غیثی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌قصر‌دشت،‌جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرشته کلهری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز،‌فاز‌4،‌خیابان‌بعثت،‌نزدیک‌آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی