سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی و گفتار درمانی شیراز
دکتر فریده رفیعی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
بیماریهای اسکلتی عضلانی ، لیزر و طب سوزنی
شیراز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسن زاده
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
بلوار پاسداران - ایستگاه 3 - روبرو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدمصطفی جزایری شوشتری
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان کریم خان زند - روبروی خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدرضا یقطین
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
آخر اصلاح نژاد - نبش سیاحت گرد - پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مرضیه حقیقت
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان ملاصدرا - روبروی خیابان ارد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدجواد هادیان فرد
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان ملاصدرا - خیابان اردیبهشت -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر قسمی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان اردیبهشت غربی - نزدیک به بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمیدرضا علمی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان کریم خان زند - نزدیک بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدمحمدجعفر حسینی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هومن محمودی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان ارم - انتهای کوچه 15 - طبقه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور محمدی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان معالی آباد - کوچه 31 - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فریده رفیعی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
بلوار معالی آباد - حدفاصل دوستان و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدرضا عماد
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا بخشنده
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان ارم - میدان دانشجو - ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سلیمان محمدی
توانبخشی و پزشکی فیزیکی
فارس - شیراز - معدل - نرسیده به سی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر قسمی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان پاسداران (زرهی)، ایستگاه 4 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ساعد رحیمی نژاد
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان زند - نرسیده به سربیست متری…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد هادی فرجی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
خیابان زند، روبروی بیمارستان شهید …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد هادی فرجی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
خیابان زند - نزدیک به بانک سپ - سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین نیکو
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان کریم خان زند - درمانگاه شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهروز کاظمی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان بعثت - نزدیک پارک خلد برین
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا اشرف
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، میدان نمازی - درمانگاه شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهروز کاظمی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان کریم خان زند - درمانگاه شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهروز کاظمی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهرزاد شهاب
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان قصر دشت - نبش کوچه 54 - ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محسن صدقی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
شیراز-خ زند-روبروی20متری سینماسعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا اشرف
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان کریم خان زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر رضا غیثی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان قصر دشت، جنب بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر معصومه گرامی طیبی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان پاسداران (زرهی) - ایستگاه 4
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حسین ارجمند
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان مطهری(زرگری)، نزدیک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
حقیقت مرضیه
توانبخشی
شیراز-خ ملاصدرا-کوچه 6-گروه پزشکی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد رضا عماد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، میدان نمازی - درمانگاه شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر میترا جنوبی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس - شیراز - خیابان قصر دشت، روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ساعد رحیمی نژاد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس - شیراز - خیابان کریم خان زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شراره روشن ضمیر
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان کریم خان زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شراره روشن ضمیر
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، میدان نمازی - درمانگاه شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد رضا عماد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان کریم خان زند، ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
قسمی امیر
توانبخشی
شیراز-خ اردیبهشت -مجتمع پزشکی مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد رضا عماد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان شهید چمران - درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمیرا رضایی زاده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان قصر دشت، خیابان آسیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
شریف پور شهناز
توانبخشی
شیراز بلواررحمت ابتدای20متری امام …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نادیا یثربی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس - شیراز - خیابان مشیر فاطمی، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرشته کلهری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، میدان ابن سینا - درمانگاه و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
رضائی زاده حمیرا
توانبخشی
شیراز-خ قصرالدشت -اسیاب قوامی -جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
علمی حمیدرضا
توانبخشی
شیراز-بلوارزند-جنب سرپرستی بانک سپ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر رضا غیثی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس - شیراز - خیابان قصر دشت، جنب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ویکتوریا دهقانی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان هفت تیر (20 متری سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرشته کلهری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، فاز 4، خیابان بعثت، نزدیک آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ساعد رحیمی نژاد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان کریم خان زند، نزدیک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ویکتوریا دهقانی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس - شیراز - خیابان هفت تیر (20 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حمیرا رضایی زاده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس - شیراز - خیابان قصر دشت، خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نادیا یثربی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان مشیر فاطمی، ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اسماعیل روزی طلب
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت ، ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرشته کلهری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان مهدیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
حسینی سیدمحمدجعفر
توانبخشی
شیراز-خ زند-ک 47-س 15
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ویکتوریا دهقانی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان فخر آباد - درمانگاه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمود بامداد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
فارس - شیراز - خیابان معدل، نبش خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دهقانی ویکتوریا
توانبخشی
شیراز-خیابان زنداول بیست متری سینم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
بخشنده علیرضا
توانبخشی
شیراز-خ اردیبهشت-ک 5-س اریا-ط4
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر میترا جنوبی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان قصر دشت، روبروی مخاب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اسماعیل روزیطلب
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان اردیبهشت ، بین خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمود بامداد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان معدل، نبش خیابان سید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نادیا یثربی
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
شیراز، خیابان پاسداران (زرهی)، ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
بامداد محمود
توانبخشی
شیراز-خیابان معدل نبش پوستچی ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی