سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراح دندان در شیراز
شیراز
دکتر مهرداد لطف آذر
متخصص جراحی لثه
شیراز،‌خیابان‌فلسطین‌(باغشاه)،‌بین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد لطف آذر
تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌فلسطین‌(باغش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیروس محمدی نژاد
تخصص جراحی دهان، فک و صورت
خیابان‌شوریده‌شیرازی‌(30متری‌سینما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرین کیانی یزدی
تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)
خیابان‌خلدبرین‌-‌نبش‌کوچه‌1
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شریعه فقیهی
تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)
خیابان‌قصرالدشت‌-‌خیابان‌شهید‌بهشت…
امکان ثبت نوبت تلفنی