سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی در شیراز
شیراز
دکتر سامان نیک اقبالیان
فلوشیپ پیوند کبد
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد جواد کاویانی
فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان‌ملاصدرا‌-‌مجتمع‌پزشکی‌ملاصد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا تقوی
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کامران باقری لنکرانی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید وحید حسینی
متخصص جراحی، فلوشیب کولورکتال (روده)
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نجف دهباشی
دکترای حرفه ای پزشکی
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی کریمی
متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌ملاصدرا،‌مید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد ایزد پناه
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌جنب‌هت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمود حقیقت
تخصص بیماری های کودکان
شیراز،‌خیابان‌ساحلی‌غربی،‌میدان‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد مهدی کریمی
فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌کوچه‌چهارم،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سامان نیک اقبالیان
فلوشیپ پیوند کبد
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محسن دهقانی
فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان
شیراز،‌شهرک‌گلشن،‌نزدیک‌دروازه‌قرآ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر لیلا قهرمانی
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا تقوی
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد راحمی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز‌خ‌زند‌قبل‌از‌هتل‌پارس‌جنب‌را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کامران باقری لنکرانی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر نجف دهباشی
فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌جنب‌هت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید وحید حسینی
متخصص جراحی، فلوشیب کولورکتال (روده)
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محسن دهقانی
فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمد کاظم حسینی
فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالحسین پور خواجه
متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌بین‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهوش علیزاده
تخصص بیماری های داخلی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا رحیمی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بلوار‌زند‌-‌روبروی‌دانشکده‌مهندسی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید کاظم حسینی اصل
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا رحیمی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر احمد مستغنی
فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌اردیبهشت،‌بین‌تقاطع‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علاء کاظمینی
فوق تخصص گوارش و کبد
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد ایزد پناه
تخصص جراح عمومی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
محمد راحمی
گوارش و کبد
شیراز-بلوارزند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علاء کاظمینی
فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌میدان‌ابن‌سینا‌-‌درمانگاه‌و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کتایون همایون
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم معینی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد سلیمانی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد راحمی
متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علیرضا هاشمی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌خیابان‌فرهنگ‌شهر،‌نبش‌کوچه‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر احمد مستغنی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز‌-‌خیابان‌اردیبهشت،‌بین‌تقاطع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد اجتهادی
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمدکاظم حسینی اصل
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید علیرضا هاشمی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز‌-‌خیابان‌پاسداران(زرهی)‌-‌نز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
مستغنی امیراحمد
گوارش و کبد
شیراز-خ‌اردیبهشت‌حدفاصل‌20متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
پورخواجه عبدالحسین
گوارش و کبد
شیراز-خ‌زند-روبروی‌20متری‌سینماسعد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد صادق هنرپیشه
فوق تخصص گوارش و کبد کودکانمتخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌قصر‌دشت،‌خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کاظم حق بین
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران،‌میدان‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا رحیمی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رامین نیکنام
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منوچهر طبیبی
فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌بین‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم معینی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر میترا یزدانی سروستانی
فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌میدان‌ابن‌سینا‌-‌درمانگاه‌و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر میترا یزدانی سروستانی
فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌مهدیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد اجتهادی
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حسین دامنگیر
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منوچهر طبیبی
فوق تخصص بیماریهای گوارش وکبد
خیابان‌زند،‌ساختمان‌490،‌بین‌20‌مت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کتایون همایون
متخصص داخلیفوق تخصص گوارش و کبد
فارس‌-‌شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالحسین پور خواجه
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز‌-‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌بین‌خ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم معینی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کاظم حق بین
فوق تخصص بیماریهای گوارش وکبد
میدان‌دانشجو،‌طبقه‌فوقانی‌بانک‌ملی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد اجتهادی
متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش و کبد
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کتایون همایون
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
شیراز،‌شهرک‌گلشن،‌نزدیک‌دروازه‌قرآ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعداله محمدی جابری
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
خیابان‌زند‌-‌حد‌فاصل‌بیست‌متری‌و‌خ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مژگان زحمتگشان
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
شیراز،‌میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدجعفر مشفع
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد
میدان‌نمازی‌-‌خیابان‌ملاصدرا‌-‌حدف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدحسن کاظمی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان تخصص بیماری های داخلی
میدان‌دانشجو‌-‌ابتدای‌خیابان‌ساحلی…
امکان ثبت نوبت تلفنی