سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان قلب و عروق در شیراز
دکتر کتایون موثقی
متخصص قلب وعروق
خیابان زند - بین فلسطین و بیست متر…
شیراز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدعلی استوان
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهداد خسروپناه
فوق تخصص قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌نزدیک‌به‌بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد علی امیر غفران
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
آدرس‌مطب‌:‌ ‌شیراز‌-‌خیابان‌قصردش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جواد کجوری
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسن نعمتی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌جنب‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جواد کجوری
تخصص بیماری های قلب و عروق
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور جلالی
فوق متخصص قلب وعروق
شیراز-خیابان‌اردیبهشت‌کلینیک‌شفاطب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر خلیل ضرابی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا معرف
دکترای حرفه ای پزشکی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهداد خسروپناه
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
زندغربی‌-‌بالاتر‌از‌بلوار‌فقیهی‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمود تابنده
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌قصر‌دشت‌-‌بعد‌از‌زیرگذر‌شاه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد قاضی نور
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد هنرور
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ماریا تعلم
فوق متخصص قلب وعروق
شیراز-بلوارمیرزای‌شیرازی-جنب‌مجتمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد علی امیر غفران
فوق تخصص جراح قلب و عروق
خیابان‌زند،‌سر‌20‌متری،‌ساختمان‌پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدامیر اصلانی
متخصص قلب وعروق، فلوشیب الکتروفیزیولوژی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام قاسم زاده قطب آبادی
تخصص جراحی عمومی
شیراز،‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدجواد زیبایی نژاد
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پارس‌-‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد جواد معتمد
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌جنب‌هتل‌پارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور جنتی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مسیح شفا
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
زیبایی نژاد محمد جواد
قلب وعروق
شیراز‌-خ‌زند-روبروی‌هتل‌پارس‌ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد برزویی
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌اردیبهشت‌-‌روبروی‌بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد باقر شریف کاظمی
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب
خیابان‌ملاصدرا‌-‌روبروی‌خیابان‌ارد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد هنرور
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌چمران‌-‌بیمارستان‌ام‌آر‌آی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا عبدی اردکانی
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
فوق متخصص قلب و عروق
شیراز‌-خ‌زند-روبروی‌هتل‌پارس‌ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
قاسم زینلی زاده رفسنجانی پور
فوق متخصص قلب و عروق
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌اتفاقات‌بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامرضا رضائیان
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهرام امینیان
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد امیری
تخصص قلب وعروق
خیابان‌پاسداران‌(زرهی)‌-‌ایستگاه‌4…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عفیفی
فوق تخصص قلب و عروق
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ضیاء الحق مولوی فر
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌ملاصدرا‌-‌خیابان‌اردیبهشت‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
سید محمدرضا موسوی سعادت آبادی
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشن قلب بزرگسالان)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سعید صالح پور
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدوحید جرئت
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور جنتی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید مهدی حسینی
متخصص قلب وعروق
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مسیح شفا
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالکریم نوروزی
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌زند‌-‌کوچه‌28‌-‌روبروی‌هتل‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پروانه قنبری
متخصص قلب و عروق
خیابان‌زند،‌ساختمان‌قدیم‌علوم‌پزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامعباس ولی زاده
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان (اینترونشن قلب بزرگسالان)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر طناز رزمی
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد امیری
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌خیابان‌عفیف‌آباد،‌ساختمان‌ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سهیلا جعفرپور فسایی
متخصص قلب و عروق
خیابان‌اردیبهشت،‌بین‌20‌متری‌و‌پاشا
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر هاجر کامفیروزی
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌پاسداران‌(زرهی)‌-‌ایستگاه‌4…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا صلاحی
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌چهارراه‌ستارخان،‌نبش‌کوچه‌19
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پروانه قنبری
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالکریم نوروزی
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد قاضی نور
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم رحیمی
متخصص قلب و عروق
بلوار‌زند،‌ساختمان‌نگین،‌طبقه‌5
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر جلال زمانی
فلوشیپ قلب و عروق
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌نزدیک‌به‌خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پریسا نامی
تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌پاسداران‌(زرهی)‌-‌ایستگاه‌4…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا صلاحی
متخصص قلب و عروق
چهارراه‌ستارخان‌-‌کوچه‌19‌-‌پشت‌بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالحسین عامری نائینی
تخصص بیماریهای قلب و عروق
خیابان‌بهار‌شیراز‌-‌شماره‌100‌-‌رو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فاطمه دژبخش
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌خیابان‌شهید‌فقیهی‌(صورتگر)،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ایرج عبدالله پور
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
خیابان‌ساحلی‌غربی‌-‌میدان‌دانشجو‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مریم جلالوند
فوق متخصص قلب وعروق
شیراز-خیابان‌مشیرفاطمی‌بالای‌مبل‌ه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احسان بهرامعلی
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌فاز‌4،‌خیابان‌بعثت،‌نزدیک‌آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر دیدار زارعی
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌خیابان‌فلسطین،‌سه‌راه‌برق،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر دیدار زارعی
متخصص قلب و عروق
خیابان‌قصردشت،‌نبش‌فلسطین،‌ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرنوش اشرف
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌خیابان‌معالی‌آباد،‌روبروی‌ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
قنبری پروانه
قلب وعروق
شیراز-خ‌زند‌نبش‌20متری‌مجتمع‌مرکزی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر اریا جان خواه
فوق متخصص قلب وعروق
شیراز‌-خ‌-ملا‌صدرا‌ابتدای‌-خ‌-اردی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابراهیم رحیمی
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
زینلی زاده رفسنجانی پور قاسم
قلب وعروق
شیراز-خ‌20متری‌سینماسعدی‌-روبروی‌د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پروین جعفرزادگان
فوق متخصص قلب وعروق
شیراز-خ‌زند-بالاترازبیمارستان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا صلاحی
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
اشرف فرنوش
قلب وعروق
شیراز-معالی‌اباد-کوچه‌شماره‌9
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجید رستگار لاری
متخصص قلب وعروق
شیراز،‌خیابان‌معالی‌آباد،‌نزدیک‌به…
امکان ثبت نوبت تلفنی