سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان مغز و اعصاب در شیراز
دکتر مهرزاد پورجعفر
متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ فوق تخصصی سکته مغزی
بیست متری سینما سعدی - تقاطع معدل …
شیراز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر موسی تقی پور بی بالان
متخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌فلسطین(باغشاه)‌-‌چهارراه‌هد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهرداد اسماعیلی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌میدان‌دانشجو‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالحمید شریعت
فوق متخصص مغز و اعصاب
شیراز-خ‌اردیبهشت‌-حدفاصل‌باغشاه‌و2…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر افشین برهان حقیقی
فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب
میدان‌نمازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجید رضا فرخی
جراح مغز و اعصاب و فلوشیپ جراحی ستون فقرات
شیراز‌-‌میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌مطه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی حق نگهدار
تخصص جراحی مغز و اعصاب
بلوار‌چمران‌-‌خیابان‌نیایش‌-‌ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوالقاسم امیری
فوق متخصص مغز و اعصاب
شیراز-خ‌ملاصدرا-کوچه‌4‌س88
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمد رفیعی
متخصص کودکان، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌روبروی‌خیاب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی اکبر اسدی پویا
دکترای حرفه ای پزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد کامکارپور
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌ملاصدرا‌-‌نرسیده‌به‌حکیمی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر آرش صفاریان
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌جنب‌بیمارستان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر یوسف کازرونی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌دانشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالکریم رحمانیان
تخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ناهید اشجع زاده
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌زند‌-‌حدفاصل‌20متری‌وصورتگر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی رزم کن
متخصص جراحی مغز و اعصاب و دیسک
شیراز،‌خیابان‌زند‌-‌ساختمان‌پزشکی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی حق نگهدار
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌جنب‌بیمارستان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوالقاسم امیری
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌ملاصدرا‌-‌کوچه‌4‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدباقر رنجبر
متخصص مغز و اعصاب
شیراز‌-‌ملاصدرا‌-‌کوچه4-‌ساختمان‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بابک ملک پور
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامعلی یوسفی پور
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌ملاصدرا‌-‌کوچه‌9‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بیژن زمانی زاده
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌نزدیک‌به‌خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر یوسف شهریور
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌قصر‌دشت‌-‌سه‌راه‌گود‌گری‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید حسین عصایی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان‌دانشجو‌-‌ساختمان‌پزشکان‌-‌طب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالحمید شریعت
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌اردیبهشت‌غربی‌-‌نزدیک‌به‌بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهمن وراوی پور
متخصص مغز و اعصاب
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عباس رحیمی جابری
دکترای حرفه ای پزشکی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمد رفیعی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان(نورولوژی کودکان)
خیابان‌ملاصدرا‌-‌روبروی‌خیابان‌ارد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهمن وراوی پور
فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای اعصاب(اینترونشنال نورورادیولوژی)
خیابان‌زند‌-‌بعداز‌بیمارستان‌شهیدف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر زهرا نیکنام
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجتبی ممتحن
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پیمان پترام فر
دکترای حرفه ای پزشکی
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا نیک سرشت
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌ارم‌-‌میدان‌دانشجو‌-‌جنب‌دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
ملک پور بابک
جراحی مغز و اعصاب
شیراز-خ‌زند-بین‌20متری‌وصورتگر‌س‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجید نهاوندی نژاد
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌ملاصدرا‌-‌کوچه‌4‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالرضا رحمانیان کوشککی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر آرش صفاریان
تخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
جنوبی یاسمین
مغز و اعصاب
شیراز-خ‌زند-حدفاصل‌بیست‌متری‌سینما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احسان علی علی بای
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌ملاصدرا‌-‌نبش‌خیابان‌اردیبه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر یاسمین جنوبی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر یاسمین جنوبی
متخصص مغز و اعصاب
شیراز،‌خیابان‌زند،‌نزدیک‌به‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدحسین رفیع السادات
متخصص جراح مغز و اعصاب
خیابان‌زند،‌بین‌بیست‌متری‌و‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
ضیاء فرزاد
مغز و اعصاب
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر احمد کامگار پور
متخصص جراحی مغز و اعصاب
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌نزدیک‌به‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر موسی تقی پور بی بالان
تخصص جراحی مغز و اعصاب
بیمارستان‌نمازی‌-‌بخش‌جراحی‌اعصاب
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فرهاد عمادی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌مابین‌بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدرضا رجایی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عباس رحیمی جابری
متخصص مغز و اعصاب
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ناهید اشجع زاده
متخصص مغز و اعصاب
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌کوچه‌جنب‌آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدحسین رفیع السادات
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
شریعت عبدالحمید
مغز و اعصاب
شیراز-خ‌اردیبهشت‌-حدفاصل‌باغشاه‌و2…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا قلمی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدباقر رنجبر
متخصص جراحی مغز و اعصاب
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌کوچه‌4،‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر حسن مطلبی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان‌نمازی‌-‌خیابان‌ملاصدرا‌-‌کوچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر یاسمین جنوبی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌هتل‌پارس‌-‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر عبدالرضا وثوق
تخصص جراحی مغز و اعصاب
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پیمان پترام فر
دکترای حرفه ای پزشکی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر ابوالقاسم امیری
متخصص مغز و اعصاب
شیراز،‌خیابان‌ملاصدرا،‌کوچه‌4،‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر صادق ایزدی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر افسانه افسرده
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌زند‌-‌روبروی‌بیمارستان‌شهید…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علیرضا زارعی زاده
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌پاسداران‌(زرهی)‌-‌ایستگاه‌4…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
سید محمد علی رضوی زادگان جهرمی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خیابان‌زند‌-‌نبش‌صورتگر(شهید‌فقیهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی محصل
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
بیمارستان‌ام‌آر‌آی‌-‌ساختمان‌سوم‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر بهمن وراوی پور
چشم پزشک
شیراز-خ‌زند-بعداز‌بیمارستان‌شهیدفق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مجید پناهنده
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌کوچه‌43‌-‌سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر منصور هدایتی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌میدان‌دانشجو‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر مهدی خانی
متخصص مغز و اعصاب
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کاوه کاشانی
متخصص مغز و اعصاب
شیراز،‌خیابان‌مهدیه‌-‌درمانگاه‌حمزه
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید محمدحسن احمدی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان‌شهید‌چمران‌-‌میدان‌دانشجو‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمد حسین روشن
متخصص مغز و اعصاب،جراحی مغز و اعصاب
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کاوه کاشانی
متخصص مغز و اعصاب
شیراز،‌میدان‌ابن‌سینا‌-‌درمانگاه‌و…
امکان ثبت نوبت تلفنی