سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در شیراز
شیراز
دکتر رضا قانع شیرازی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌بعد‌از‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر امیر رودگری
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
قانع شیرازی رضا
عفونی
شیراز-خ‌کریمخان‌زندمجتمع‌پزشکی‌شیر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا قانع شیرازی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
شیراز-خ‌کریمخان‌زندمجتمع‌پزشکی‌شیر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدعلی داور پناه
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
میدان‌نمازی‌-‌درمانگاه‌شهید‌مطهری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سیدکامران سلامیان
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پرستو خیر اندیش
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌شهید‌چمران‌-‌بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهرام مرتضوی
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نبش‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سمیرا زارع فر
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان‌صنایع‌-‌خیابان‌میرزای‌شیراز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
مهدی زاده علی
عفونی
شیراز-خ‌زندروبروی‌20متری‌سینما‌سعدی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی مهدی زاده
متخصص داخلی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌نزدیک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر رضا طبیبی
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند،‌روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر پرستو خیر اندیش
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌هفت‌تیر‌(20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهرام مرتضوی
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌ارم،‌ساختمان‌درمانگا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر شهره بهشتی
فوق تخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌کریم‌خان‌زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر زهره پژمان
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کورش دیالمی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر غلامعلی عبداللهی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌روبروی‌بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سمیرا زارع فر
متخصص عفونی
شیراز،‌گود‌گری،‌خیابان‌قصر‌دشت
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر محمدعلی داور پناه
فوق تخصص عفونی
خیابان‌کریم‌خان‌زند‌-‌درمانگاه‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید جواد نوربخش
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌زند،‌روبروی‌بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
عبدالهی غلامعلی
عفونی
شیراز-خ‌زند-بالاتراز20متری‌سینماسع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی مهدی زاده
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
شیراز‌-‌خ‌زند‌-‌روبروی‌20‌متری‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
مرتضوی شهرام
عفونی
شیراز-خ‌زند-روبروی‌بیمارستان‌شهید‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فیروزه محب
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌صنایع،‌خیابان‌میرزای…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر کورش دیالمی
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌میدان‌آزادی،‌چهارراه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید رضا معین
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
سلامیان سیدکامران
عفونی
شیراز-خ‌ملاصدراجنب‌خ‌جمالی‌مرکزپزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر علی مهدی زاده
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر سید جواد نوربخش
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌پاسداران‌(زرهی)،‌ایس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شیراز
دکتر فیروزه محب
متخصص عفونی
شیراز،‌خیابان‌لطفعلی‌خان‌زند،‌بین‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی