سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   اردبیل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی اردبیل
اردبیل
دکتر نسترن صادقی فرد
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل -
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر میکائیل موسوی
تخصص بیماری های داخلی
اردبیل - میدان شریعتی - کوی اسلامی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر علی اصغر ذوالفقاری
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل-میدان سرچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر عزیز یحیوی
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل - میدان س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محمد میرزا آقازاده
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر غلامرضا کریمی شاد
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل خ فلسطین …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر حمید صمدی بیله سوار
متخصص داخلی
سرچشمه، کوچه شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر اسماعیل مصطفوی
متخصص داخلی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی