سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   اردبیل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی عمومی در اردبیل
اردبیل
دکترایرج فیضی خانکندی
تخصص جراحی عمومی
اردبیل‌سی‌متری‌مقابل‌بیمارستان‌ارتا
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر سراج مهاجری
متخصص جراحی
اردبیل‌-‌اردبیل‌-‌اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر التفات برهان
متخصص جراحی
اردبیل‌-‌اردبیل‌-‌اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتریوسف ادیانی
جراح عمومی
مشگین‌شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترپروین فرزانه
جراح عمومی
اردبیل‌-‌میدان‌سرچشمه‌-‌ک‌معصومین‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترقاسم فرج زاده
جراح عمومی
مشگین‌شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی