سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   اردبیل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی اردبیل
اردبیل
دکترایرج فیضی خانکندی
تخصص جراحی عمومی
سرچشمه - اول کوچه معصومین - جنب مط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر سراج مهاجری
متخصص جراحی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر التفات برهان
متخصص جراحی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترپروین فرزانه
جراح عمومی
اردبیل - میدان سرچشمه - ک معصومین …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتریوسف ادیانی
جراح عمومی
مشگین شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترقاسم فرج زاده
جراح عمومی
مشگین شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی