سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   اردبیل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان عمومی اردبیل
اردبیل
دکتر عظیم خبیری
دکترا پزشکی عمومی
خیابان امام خمینی، میدان سرچشمه، ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر اکبر کرامت پناه
دکترا پزشکی عمومی
سرچشمه اول کوی طور
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محمدرضا جنتی
دکترا پزشکی عمومی
وحدت سلمان آباد، محله رحیم طیار، ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ناهیده اخلاصی
دکترا پزشکی عمومی
خیابان جمعه مسجد، طبقه زیرین داروخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی