سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   اردبیل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد اردبیل
اردبیل
دکتر حبیب پشتاره
تخصص بیهوشی
خیابان 30 متری - بیمارستان و زایشگ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر علی محمدیان اردی
متخصص بیهوشی
اردبیل - اردبیل - اردبیل کوی طوی ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر قدرت اخوان اکبری
متخصص بیهوشی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر جواد اعیادی
متخصص بیهوشی
اردبیل - اردبیل - اردبیل - میدان س…
امکان ثبت نوبت تلفنی