سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   اردبیل   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی در اردبیل
اردبیل
دکتر حبیب افضلی فرد
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
اردبیل‌-‌اردبیل‌-‌اردبیل‌-‌خ‌سیمتری
امکان ثبت نوبت تلفنی