سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان دستگاه تنفسی در ساری
ساری
دکتر مسعود علیالی
فوق تخصص بیماری های ریه
مازندران‌-‌ساری-خ‌فرهنگ-نرسیده‌به‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر شهریار عالیان سماک خواه
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خیابان‌امیر-‌س‌امیر-‌طبقه‌3
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رضا رستگار
ریه
بابل‌-روبروی‌بیمارستان‌شهید‌بهشتی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر پورحسن امیری
ریه
بابل‌-‌میدان‌کشوری‌-‌ساختمان‌پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر هادی سرخی
ریه
بابل‌-‌میدان‌کشوری‌-‌خیابان‌سرگرد‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حامد طبسی
ریه
امل‌-‌خ‌17‌شهریور‌-‌کوچه‌بنیاد‌شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سهیل اوصیا
ریه
بابل‌-‌خ‌مدرس‌چهارراه‌فرهنگ‌-‌ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدفرزاد جلالی
ریه
بابل-خ‌سرگردقاسمی‌روبروی‌بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رحیم براری سواد کوهی
ریه
بابل‌-‌خ‌مدرس‌چهارراه‌فرهنگ‌ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مجید سلیمان نژاد
ریه
آمل‌-‌خ‌17‌شهریور‌-ساختمان‌سپهر‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بصیری حوریه الزمان
ریه
بهشهر-خ‌امام-پایین‌تر‌از‌چهارراه‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی