سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی ساری
ساری
دکتر هوشنگ بریمانی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان فرهنگ - ساختمان شهریار 3 - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیده معصومه موسوی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان قارن - ساختمان قارن کلینیک
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سید علی حسین خاوری
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عبدالرضا باقرزادگان
متخصص داخلی
مازندران - ساری - ساری _جنب بیمارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بهیار سلیمانی
متخصص داخلی
مازندران - ساری - ساری- خ 15 خرداد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر ابوالقاسم فلاح
متخصص داخلی
خیابان قارن، ساختمان طوس
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمد صادقی
داخلی
ساری - خ فرهنگ طبقه همکف-ساختمان پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مرجان مخترع
تخصص بیماری های داخلی
خیابان قارن - روبروی بانک رفاه - س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر لیلی هارطونیان
داخلی
قائمشهر-خ بابل ساختمان پزشکان بوعلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمود نظمی رودسری
داخلی
چالوس ساختمان پزشکان سیناجنب بانک …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر فرزین کیهانی
داخلی
چالوس _خ امام خ گلسرخی ساختمان جدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر شیروان دارائی
داخلی
قائم شهر-خ ساری ابتدای خ یوسف رضا-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر لطیف کاظمی
داخلی
رامسر- میدان امام - ساختمان ضابط
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مسعود عمادیان
داخلی
ساری - خیابان 18 دی کوچه نور
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمد سالکی
داخلی
بابل- خ مدرس چهارراه فرهنگ ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمدحسین منتظری جویباری
داخلی
بهشهر - خیابان امام- مجتمع پزشکی ل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر ناصر سالور
داخلی
بابل-جنب داروخانه بقراط-بالای بانک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر ناهید نیکنامی
داخلی
رامسر- ابریشم محله- روبروی دفتر هو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیف الله متولی علی ابادی
داخلی
قائم شهر- خیابان بابل طبقه فوقانی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حجت ابوالقاسمی
داخلی
تنکابن جنب بیمارستان شهید رجایی سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر ابوالقاسم واعظی
داخلی
آمل- خ 17 شهریور -ساختمان پزشکان ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سید جمال حسینی
تخصص بیماری های داخلی
قائمشهر - خیابان ساری - چهارراه فر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر فاطمه رجائی
داخلی
آمل -سبزه میدان-ساختمان سبز طبقه س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سمیرا صفراوغلی
داخلی
قائم شهر-خ مدرس(راه آهن)-ساختمان پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حسن اشرفیان امیری
داخلی
بابل - میدان شهید کشوری- پاساژ تفر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بهزاد حیدری
داخلی
بابل- خ سرگرد قاسمی - روبروی بیمار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سعداله توکلی بزاز
داخلی
امل-کوی مخابرات ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بنفشه امین دانشپور
داخلی
جالوس روبروی بیمارستان طالقانی ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رمضان عموئی خورشیدی
داخلی
ساری خ قارن - مجتمع قو- طبقه دوم و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حسینعلی عباسی
داخلی
گلوگاه میدان 22 بهمن
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیده بنیه رضایی
داخلی
نوشهر _ خ ستار خان جنوبی _ مجتمع ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مسعود پیرزاده
داخلی
بابل -میدان کشوری -خ سرگردقاسمی -م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر بهروز برهانی دوست
داخلی
آمل-بعد از بیمارستان امام رضا (ع)-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمودرضا بابایی
داخلی
آمل سبزه میدان -ساختمان پزشکان شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدمحمد عبدالهی
داخلی
آمل - خ 17 شهریور -روبروی اداره بر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمدحسین ندیمی
داخلی
سوادکوه-زیراب-خ آزادی جنب بانک ملی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدعلی کامیاب
داخلی
نور-میدان امام ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عباس اسدپور
داخلی
نور - خیابان امام خمینی - روبروی ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سیدحسین رفیعی
داخلی
آمل-خ ن17شهریور پاساژ رضائی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر فرهاد پوراحمدی
داخلی
قائم شهر-خ بابل روبروی اداره تامین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمد علی وفائی
داخلی
نکا روبروی بیمارستان امام حسین
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عباس حسن برقی
داخلی
رامسر-نارنج بن-ساختمان پزشکان سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حسین برزگر درویش
داخلی
بابل -خ شیخ طبرسی -جنب مسجد امام ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی