سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان پوست و مو در ساری
ساری
دکتر سید محمدرضا قریشی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
مازندران‌-‌ساری‌خ‌فرهنگ‌بین‌قارن‌و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مسعود گلپور
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
خیابان‌فرهنگ،‌ساختان‌262
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر قاسم رحمت پور رکنی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
ساری‌:‌درمانگاه‌فوق‌تخصصی‌طوبی‌324…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر محمدعلی ارزاقی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
مازندران‌-‌ساری‌-خیابان‌قارن‌مجتمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر فاطمه شفیع خانی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
مازندران‌-‌ساری-‌خ‌قارن‌-ساختمان‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر امید نوربخش
زنان و زایمان
قائمشهر-خ‌مدرس-روبروی‌بانک‌ملی‌-‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مرتضی ادبی فیروزجاهی
تخصص بیماری های پوست(درماتولوژی)
بابل-میدان‌کشوری‌خ‌سرگردقاسمی-ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر سودابه تیرگر طبری
زنان و زایمان
بابل-‌خ‌مدرس‌-‌مجتمع‌پزشکی‌بقراط
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر اکبر موسی زاده حلیم
گوارش
بهشهر-خ‌امام-روبروی‌داروخانه‌شبانه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر زهره حاج حیدری
تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
فرهنگ‌-‌جنب‌ساختمان‌شهریار‌3‌-‌بال…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر زهره حاج حیدری
تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
میدان‌امام‌-‌به‌سمت‌قائم‌شهر‌-‌بیم…
امکان ثبت نوبت تلفنی