سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری در ساری
ساری
دکتر علی عیسی پور
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مازندران‌-‌ساری‌_‌خ‌قارن‌جنب‌مجتمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر میثم جمشیدی
تخصص اورولوژی و فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی
خیابان‌قارن،‌ساختمان‌کسری
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حسن قادری
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مازندران‌-‌ساری‌خ‌امیر‌مازندرانی-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حسین بامدادیان
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مازندران‌-‌ساری‌_‌خ‌فرهنگ‌_‌مقابل‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
کامران یزدان پناه قادیکلایی
اعصاب
قائمشهر-‌خ‌مدرس‌روبروی‌بانک‌ملی‌جن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مرتضی اسکیان
اعصاب
آمل-خ‌17شهریور‌-‌کوچه‌بنیاد‌شهید‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مهدی یونسی رستمی
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
خیابان‌امیر‌مازندرانی‌-‌بیمارستان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مهدی یونسی رستمی
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
خیابان‌فرهنگ‌-‌نرسیده‌به‌خیابان‌15…
امکان ثبت نوبت تلفنی