سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی و گفتار درمانی ساری
ساری
دکتر رضا شاکری
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
خیابان سرگرد قاسمی - ساختمان بهزاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی ثمربخش
توانبخشی
ساری خ امیر مازندرانی روبروی داروخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی اوشیب نتاج
توانبخشی
بابل-جنب بیمارستان شهید بهشتی-ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی ثمر بخش
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران - ساری - ساری خ امیر مازن…
امکان ثبت نوبت تلفنی