سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی در ساری
ساری
دکتر حمیدرضا تقوی گل چینی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان‌قارن،‌جنب‌بانک‌ملت،‌مجتمع‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر رضا شاکری
توانبخشی
بابل-خ‌سرگرد‌قاسمی‌ساختمان‌بهزاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مهدی سلیمانیان
توانبخشی
بابل-چهارراه‌فرهنگ-ساختمان‌گلستان-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی ثمربخش
توانبخشی
ساری‌خ‌امیر‌مازندرانی‌روبروی‌داروخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی اوشیب نتاج
توانبخشی
بابل-جنب‌بیمارستان‌شهید‌بهشتی-ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر علی ثمر بخش
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران‌-‌ساری‌-‌ساری‌خ‌امیر‌مازن…
امکان ثبت نوبت تلفنی