سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی در ساری
ساری
دکتر حافظ تیرگر فاخری
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
مازندران‌-‌ساری‌-‌ساری‌_‌خ‌قارن‌_‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر ایرج ملکی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
مازندران‌-‌ساری‌خ‌قارن‌ساختمان‌سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر شهریار سلیمانی سوادکوهی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بابل-میدان‌کشوری-خیابان‌سرداران‌2-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر نوراله معتمد
گوارش
بابل-‌چهاراه‌فرهنگ‌,‌ساختمان‌نارنج
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر حسن طاهری
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بابل-میدان‌کشوری-خ‌شهیدسرگردقاسمی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر قاسم شهیدی کسمائی
گوارش
چالوس‌_‌خ‌گلسرخ‌ساختمان‌پزشکان‌یاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر مسعود فرینام
گوارش
قایمشهر‌خ‌مدرس‌-روبروی‌بانک‌ملی-سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی