سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی ساری
دکتر رضا شهرامی
بورد تخصصی بیماریهای عفونی - درمان زخم - ازو…
خیابان فرهنگ - مجتمع شهریار ۳ - وا…
ساری
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر نرگس نجفی سورکی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - ساری - ساری خ قارن جنب …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عبدالخالق پیوندی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - ساری - ساری خ فرهنگ _ م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر نژاد حسین روحانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - ساری - قائم شهر خ تهران…
امکان ثبت نوبت تلفنی