سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در ساری
ساری
دکتر نرگس نجفی سورکی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران‌-‌ساری‌-‌ساری‌خ‌قارن‌جنب‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عبدالخالق پیوندی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران‌-‌ساری‌-‌ساری‌خ‌فرهنگ‌_‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر نژاد حسین روحانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران‌-‌ساری‌-‌قائم‌شهر‌خ‌تهران…
امکان ثبت نوبت تلفنی