سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در قم
قم
دکتر حسن میلادی پور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
بلوار‌امین‌-کوچه‌شماره‌5(شهرداری)‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر مهزاد جاوید
فلوشیپ جراحی استخوان و مفاصل کودکان(ارتوپد کودکان)
بلوارامین‌کوچه‌7‌ساختمان‌پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر علی کریمی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
 میدان‌سعیدی،‌اول‌هفت‌تیر،‌ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر مهدی شهرستانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
قم‌-‌فلکه‌شهیدصدوقی‌ساختمان‌باران
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر کامبیز کیانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
45‌متری‌صدوق،‌کوچه‌12،‌پلاک‌9
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر مقصود قاسمی سنگی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
صفائیه،‌کوچه‌39،‌مجتمع‌سپهران
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر علیرضا اسدی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
بلوار‌امین‌-‌نبش‌کوچه‌26
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر فاضل صداقت
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
قم‌-‌خ‌دورشهر‌روبروی‌پاساژطوبی‌ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر بیژن مهدی آزاد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
میدان‌سعیدی-اول‌خ‌امام
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر علاء الدین اردکانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
قم‌-‌خیابان‌آذر‌-‌نبش‌کوچه‌75‌-‌پ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر سلمان سروش نیا
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
قم‌-‌قم‌-‌خ‌آذر‌ک‌76پ‌42
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر تقی رمضانیان
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
قم‌-‌قم‌-‌خ‌دورشهرک10‌ط‌1
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر محمد رحیم میرزائی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
قم‌-‌قم‌-‌دورشهر‌کوچه‌10‌ساختمان‌ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی