سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی در قم
قم
دکتر محمدرضا مستقیم
متخصص رادیولوژی
خ‌امام‌بعدازدارایی‌ابتدای‌ک‌48
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر مریم مشایخی
متخصص رادیولوژی
بلوار‌امام‌موسی‌صدر‌مقابل‌پل‌شهید‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر پروین دخت اصغری
متخصص رادیولوژی
بلوار‌امین‌-‌کوچه‌7‌-‌رادیولوژی‌کی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر محمدمهدی نورالهی راوری
متخصص رادیولوژی
بلوار‌امین-‌جنب‌داروخانه‌دکتر‌فیض
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر حسین پاسائیان
متخصص رادیولوژی
خیابان‌امام‌-‌کوی‌امیرکبیر‌-‌پلاک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی