سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.com



دسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)





آدرس و شماره مطب پزشکان قلب و عروق در قم
قم
دکتر حمید رضا نشاط طاهری زاده
متخصص قلب وعروق
قم‌-‌قم‌-‌میدان‌سعیدی‌طبقه‌فوقانی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر رضا صابری همدانی
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان
خیابان‌امام‌-‌روبروی‌مسجد‌کامکار
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر محمد سرودلیر
فلوشیپ پیس میکر و اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
قم‌-‌بلوارامین‌ک5‌ساختمان‌پزشکان‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر عبدالله جعفری طاهری
فوق تخصص بیماری های قلب و عروق
قم‌-‌خیابان‌امام‌کوچه‌41
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر آرش قنواتی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
منطقه‌2‌-‌سعادت‌آباد‌-‌روبروی‌بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر مسعود مظفری
تخصص بیماری های قلب و عروق
قم‌-‌میدان‌صدوقی‌ساختمان‌خاتم‌ط5
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر فریده رفیعی
تخصص بیماری های قلب و عروق
میدان‌سعیدی‌-‌هفت‌تیر‌-‌کوچه‌3‌-‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر محمد سعیدیان
تخصص بیماری های قلب و عروق
میدان‌سعیدی‌-‌بلوار‌نیروی‌هوائی‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر مسعودمظفری
قلب وعروق
م‌صدوقی‌ساختمان‌خاتم‌ط‌5
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر حمیدرضا نشاط طاهر زاده
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان
قم‌میدان‌سعیدی‌طبقه‌فوقانی‌بانک‌ملی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر محمد رضا نائینی پور
تخصص بیماری های کودکان
میدان‌سعیدی‌خیابان‌7‌تیر‌کوچه‌5‌پل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر محمد تقی ضیائی نژاد
متخصص قلب وعروق
قم‌-‌قم‌-‌میدان‌امام‌روبروی‌بانک
امکان ثبت نوبت تلفنی