سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در قم
قم
دکتر زهرا موحدی
فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان
قم‌-‌بلوار‌نیایش‌بالای‌داروخانه‌کا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر سید محمد رضا شکراللهی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
قم‌-‌قم‌-‌45متری‌عمار‌یاسر
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر سید علی طباطبائی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
قم‌-‌م‌سعیدی‌ابتدای‌7تیر‌ساختمان‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر جواد خدادادی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
قم‌-‌قم‌-‌م‌سعیدی‌ساختمان‌نخل‌ط3وا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر علی اکبر ریاحین
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
قم‌-‌قم‌-‌میدان‌الهادی‌جنب‌داروخان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر مرتضی آقا حسنی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
قم‌-‌قم‌-‌م‌جانبازان‌ساختمان‌مهر‌ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر جوادخدادادی
عفونی و گرمسیری
م‌سعیدی‌ساختمان‌نخل‌ط3واحد6
امکان ثبت نوبت تلفنی