سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان داخلی در مشهد
مشهد
دکتر رضا فرید حسینی
تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
خیابان‌دکتر‌چمران‌-‌شماره‌56
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر علی اصغر یارمحمدی
تکمیلی جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
خیابان‌مدرس‌‌-‌بالای‌داروخانه‌رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر کامبیز اخوان رضایت
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌ابن‌سینا‌-‌میدان‌امام‌رضا‌(…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عباسعلی رفیق‌ دوست‌
تخصص بیماری های داخلی
بیمارستان‌امام‌رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عباس‌ شیردل‌
تخصص بیماری های داخلی
هوشنگی‌6‌-‌چهارراه‌اول‌-‌ساختمان‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر مهدی ملک نژاد
تخصص بیماری های داخلی
خ‌شهید‌چمران‌مقابل‌چمران‌11
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر ژاله‌ شریعتی
تخصص بیماری های داخلی،فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
احمدآباد‌-‌عارف‌2
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمدحسن جوکار
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
خیابان‌جهان‌بانی‌-‌میدان‌امام‌رضا‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر احمد خسروی خراشاد
متخصص داخلی
خیابان‌احمد‌آباد،‌ابتدای‌محتشمی،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حمید اسدزاده عقدایی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
احمد‌آباد‌-‌بلوار‌کلاهدوز‌-‌نبش‌کل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمد سرافراز یزدی
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌احمدآباد-‌عارف‌1-‌ساختمان‌111
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمد توحیدی
فوق تخصص بیماری های ریه
1-‌کوی‌دکترا‌-‌ابن‌سینا‌-‌بالاتر‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر رامین شریفان
تخصص بیماری های داخلی
احمد‌آبادآ‌مقابل‌بیمارستان‌قائمآ‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
مسعود ثقفی خادم‌
تخصص بیماری های داخلی
احمدآباد‌-‌خ‌محتشمی
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر فریدون‌ پازند
دکترای حرفه ای پزشکی
مشهد‌-‌کوی‌دکترا‌-‌پ‌96
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عباس شیردل
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌احمدآباد-‌مقابل‌بیمارستان‌قائم-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حسن نقویان
متخصص بیماریهای داخلی
حاشیه‌بلوار‌فردوسی‌بین‌میدان‌جانبا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
سید رحیم تقوی رضوی زاده
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
گلستان‌-‌ساختمان‌گلستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر علی اصغر دادگر
تخصص بیماری های داخلی
احمدآباد‌-‌کلاهدوز8
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر احمد صفاری
متخصص داخلی
خراسان‌رضوی‌-‌مشهد‌-‌پرستار1‌-
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
علی مختاری فر
داخلی
مدرس‌‌-‌مجتمع‌تجاریمدرس‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر پیام ساسان نژاد
تخصص بیماری های داخلی
1-‌خیابان‌احمد‌آباد‌-ابتدای‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌
ارولوژی
گلستان‌‌-‌ساختمان‌گلستان‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حمیرا امتی
تخصص بیماری های داخلی
کلینیک‌حضرت‌رسول:‌بلوار‌وکیل‌آباد‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر علیرضا اعتمادی
متخصص داخلی
خراسان‌رضوی‌-‌مشهد‌-‌طلاب‌‌-‌خ‌3
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر سیدهاشم دانش ثانی
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌چمران-‌سه‌راه‌جم-ساختمان‌جم
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمد مهدی خراسانی
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌فلسطین‌19‌-‌پ‌1/68
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر نیره سعادتی
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌محتشمی‌نبش‌شهید‌صبوری‌پ‌2
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر علی اکبر قربانی
متخصص داخلی
 احمد‌آباد،‌عارف‌2،‌ساختمان‌سماء، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
رضا مهدوی
ارولوژی
احمدآباد‌-‌‌پرستار
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر شهین سعادتیان
متخصص بیماریهای داخلی
مشهد‌-حاشیه‌احمدآباد‌ساختمان‌هدایت
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر غلامعلی انصاری اسفاد
متخصص بیماریهای داخلی
بلوار‌وکیل‌آباد‌نبش‌سید‌مرتضی‌جنب‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمد جواد مجاهدی
متخصص بیماریهای داخلی
کوهسنکی‌4‌ساختمان‌صدر‌ا‌طبقه‌2
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
پرویز اصفهانی زاده‌
داخلی ریه
کوهسنگی‌-‌‌محتشمی17
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عبدالله بهرامی
متخصص بیماریهای داخلی
کلینیک‌ویژه‌بیمارستان‌امام‌رضا‌(ع)
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر لیدا طبیبی
متخصص داخلی
احمد‌آباد،‌روبروی‌بیمارستان‌قائم‌(…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمدرضا هاتف‌ فرد
فوق تخصص بیماری های روماتولوژی
دانشگاه‌16‌-‌ساختمان‌‌999
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محسن مظفرمقدم
متخصص بیماریهای داخلی
مشهد-‌پرستار‌1‌ساختمان‌20
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمدمهدی خراسانی
متخصص داخلی
خ‌فلسطین‌19‌-‌پ‌1/68
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر مینا سلطانی فر
متخصص بیماریهای داخلی
بلوار‌سجاد‌مشهد‌-‌نبش‌چهارراه‌بزرگ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر کاظم امینی
متخصص داخلی
خیابان‌ابن‌سینا،‌بین‌ابن‌سینا‌1‌و‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر هاشم مهدی زاده
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌دانشگاه-‌دانشگاه‌29
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر رحمت اله مختاری امیرمجدی
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌آبکوه‌چهارراه‌آفرین
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
ابوالفضل‌ اقوامی
ارولوژی
دکترا‌-‌ابن‌سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر هوشنگ انوری
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌احمدآباد-‌خ‌بهشت‌-‌خ‌بهشت1-پ‌9
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
جمشید محمدزاده‌
ارولوژی
احمدآباد‌-‌‌بهشت‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
‌ محمدزاده‌ رضایی
ارولوژی
احمدآباد‌-‌‌پرستار1
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عبدالرئوف احراری رودی
متخصص بیماریهای داخلی
چهارراه‌دکترا‌خ‌ابن‌سینا‌ساختمان‌ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر ناصر پوراسلامی
متخصص بیماریهای داخلی
مشهد-‌خ‌مطهری‌شمالی-مطهری‌11-‌جنب‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر سیدسعید احمدزاده هاشمی
متخصص بیماریهای داخلی
خیابان‌دانشگاه‌خیابان‌گلستان‌پلاک‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
غلامعلی انصاری
داخلی
‌وکیل‌آباد‌-‌بین‌‌سیدرضی‌و
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
عباس‌ فومنی
داخلی
آزادشهر‌-‌بعدمعلم‌10
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
علیرضا عطاری
داخلی قلب
آزادشهر‌-‌امامت‌9
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
یوسف‌ اخوین‌
داخلی قلب
سجاد‌-‌چ‌‌بزرگمهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر اصغر حاتمی
متخصص داخلی
احمدآباد،‌خیابان‌محتشمی،‌ساختمان‌50
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
مهدی عمادزاده‌
داخلی قلب
احمدآباد‌-‌‌قائم‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر فضل اله عادلی
متخصص بیماریهای داخلی
ک‌طلاب-‌چهارراه‌برق-‌بین‌صدوقی‌6‌و…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
محمدامیر خمر
ارولوژی
خیام‌‌-‌بعدهدایت‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر مجید میرصدرائی
متخصص بیماریهای داخلی
احمد‌آباد‌عارف‌عارف‌2‌پ‌1/30
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
علیرضا عطاری
داخلی قلب
ابن‌سینا‌-‌ساختمان‌207
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر جواد قاسمیه
متخصص بیماریهای داخلی
گلستان‌غربی‌پ‌94‌-‌طبقه‌همکف
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
سید جعفر شریعت رضوی
ارولوژی
احمدآباد‌-‌اول‌پرستار
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
سیدجواد قریشی
داخلی ریه
وکیل‌آباد‌-‌‌7تیر1
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر ابراهیم‌ نعمت‌ پور
متخصص داخلی
خراسان‌رضوی‌-‌مشهد‌-‌خسروی
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
مهدی کشمیری
داخلی ریه
چمران‌-‌‌3راه‌جم‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر ابراهیم نعمت پور
متخصص بیماریهای داخلی
مشهد-خ‌پرستار‌1‌داخل‌بن‌بست‌پ‌8
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
محمدباقر نورالهیان‌
داخلی
امام‌خمینی‌-‌‌ثبت‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حمید شرکاء
متخصص بیماریهای داخلی
خ‌دانشسرای‌جنوبی‌(روبری‌البسکو)‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
سیدحسین‌ احمدی حسینی
داخلی
‌دانشگاه‌‌-‌ساختمان‌ساسان‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
علیرضا حاکمی برآبادی
ارولوژی
احمدآباد‌-‌خیابان‌عارف
امکان ثبت نوبت تلفنی