سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم در مشهد
مشهد
دکتر رحیم وکیلی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
خ‌دانشگاه‌اول‌کفائی
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر زهره‌ موسوی
غدد
دانشگاه‌‌18‌-‌ساختمان‌‌999
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر زهره موسوی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
 دانشگاه‌18‌ساختمان‌999
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر سید مرتضی تقوی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
بلوار‌سجاد-‌بین‌چهارراه‌گلریز‌و‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمدحسن خزاعی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
احمد‌اباد‌-‌ملاصدرا‌بین‌4و6
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
محمدحسن‌ خزاعی
غدد
احمدآباد‌-‌ملاصدرا
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر رضا رجبیان‌
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
دانشگاه‌‌-‌خ‌کفایی
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
رباب‌ ابوترابی
تخصص بیماری های داخلی
احمدآباد‌-‌عارف‌2
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر شمسی اربابی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
 احمد‌اباد‌-‌عارف‌2‌-‌ساختمان‌مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر الهه برقچی
متخصص داخلی و فوق تخصص غدد
کوهسنگی‌-‌کوهسنگی‌4‌-‌نبش‌چهار‌راه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر پرویز اظهری
تخصص بیماری های داخلی
احمدآباد‌-‌ساختمان‌‌44
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمد حسین پور دیرستانی
متخصص بیماریهای غدد داخلی و متابولیسم
خ‌سناباد‌مقابل‌هواپیمائی
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمد عباسی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
بلوار‌دانشجو‌-‌نبش‌دانشجو‌26‌-‌پلا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
مطب دکتر محمد عباسی
فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
استان‌خراسان‌رضوی‌-‌شهر‌مشهد‌-‌بلو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر شکوفه بنکداران
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
آدرس‌مطب‌:‌کوه‌سنگی‌4‌-‌ساختمان‌آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی