سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان فیزیوتراپ در مشهد
مشهد
زهرا عباسی
کارشناس فیزیوتراپی
ابتدای‌پیروزی،‌مقابل‌شیرینی‌سرای‌ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
علی غلامی
کارشناس فیزیوتراپی
مطب‌:‌ سیدی‌-‌خ‌قائم‌نبش‌قائم‌15‌ …
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر امیرحسین افشاری
کارشناسی فیزیوتراپی
بلوار‌احمدآباد‌-‌خیابان‌قائم‌12‌-‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی