سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی در مشهد
دکتر مجید صداقت
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
احمدآباد - خیابان پرستار ۱/۴ - ساخ…
مشهد
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حسن‌ وثوقی نیا
فوق تخصص گوارش و کبد
خراسان‌رضوی‌-‌مشهد‌-‌کلاهدوز‌-
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
حسن‌ سعادت‌ نیا
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
احمدآباد‌-‌خ‌عارف‌5
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حسن وثوقی نیا
فوق تخصص بیماریهای گوارش وکبد
بلوار‌بعثت، ‌نرسیده‌به‌سه‌راه‌ملاص…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌
داخلی گوارش
‌چمران‌-‌‌3راه‌جم‌ساختمان‌شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عباس اسمعیل زاده
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
مشهد‌-‌میدان‌بیمارستان‌امام‌رضا(ع)…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر داوود شریفی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
مشهد‌-‌خیابان‌احمدآباد‌-‌ابتدای‌خی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر علی مختاری فر
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بلوار‌مدرس،‌مدرس‌8‌،‌مجتمع‌تجاری‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر علی بهاری
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بیمارستان‌امام‌رضا(ع)‌،‌گروه‌داخلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
خسرو حسن نوربخش سعادت نیا
فوق تخصص گوارش و کبد
مشهد‌-‌خیابان‌احمد‌اباد-‌نبش‌خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حسن وثوقی نیا
متخصص بیماریهای گوارش
خیابان‌شهید‌کلاهدوز
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر حسن سعادت نیا
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
احمد‌آباد،‌عارف،‌عارف‌5
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر مجید صداقت
فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان
خیابان‌احمدآباد‌-‌خیابان‌پرستار‌1‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
داود شریفی
داخلی گوارش
احمدآباد‌-‌اول‌پرستار
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر داود شریفی
فوق تخصص بیماریهای گوارش وکبد
خیابان‌احمدآباد،‌ابتدای‌خیابان‌پرس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
احمد خسروی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌احمد‌آباد،‌ابتدای‌محتشمی،‌س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر محمد شریف بجستانی
تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
احمدآباد‌-‌خیابان‌رضا‌-‌نبش‌رضا‌14…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر داود شریفی دلوئی
فوق تخصص بیماریهای گوارش وکبد
ابتدای‌خیابان‌پرستار،‌ساختمان‌پور‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
شهین‌ سعادتیان‌
داخلی گوارش
احمدآباد‌-‌بین‌پاستوروقائم‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
فرقانی
داخلی گوارش
ابوطالب‌‌-‌قبل‌م‌‌عبدالمطلب
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
خسرو نوربخش‌
داخلی گوارش
احمدآباد‌-‌نبش‌عارف‌
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
سعید یزدچیان‌
داخلی گوارش
دانشگاه‌‌-‌قبل‌م‌‌تقیآباد
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
کاظم‌ امینی
داخلی گوارش
ابن‌سینا‌-‌ساختمان‌اطبا
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر فریده مرادی مقدم
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
پرستار‌1‌-‌عارف‌2‌-‌ساختمان‌سماء‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مشهد
دکتر عباس حسن زاده
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
میدان‌بیمارستان‌امام‌رضا‌-‌ابتدای‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی