سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان داخلی در شهرکرد
شهرکرد
دکتر مجید آویژگان
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
میدان‌انقلاب‌-‌پاساژ‌انقلاب
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
عبدالرضا بلالی
داخلی
شهرکرد-خیابان‌سعدی‌غربی‌-‌ساختمان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
محمدعلی بیطرف
ارولوژی
شهرکرد‌-‌فلکه‌آبی‌روبروی‌بانک‌مسکن
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر مجید مظفری
متخصص داخلی
خیابان‌12محرم‌-‌بالاتر‌از‌فلکه‌آبی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
سعیدعالی ده چناری
ارولوژی
شهرکرد‌-‌12محرم‌جنوبی‌-ساختمان‌ابن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر فریدون خواجعلی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌12‌محرم‌-‌کوچه‌مقابل‌پارکین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر عبدالرضا بلالی
داخلی
روبروی‌مجتمع‌امام‌صادق‌-‌مجتمع‌پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر محمد موسوی
تخصص بیماری های داخلی
بلوار‌ولیعصر‌-‌مابین‌میدان‌بسیج‌و‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر مهشید معصوم بابائی
تخصص بیماری های داخلی
بلوار‌شریعتی‌-‌مابین‌میدان‌بسیج‌و‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی