سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان جراحی عمومی در شهرکرد
شهرکرد
دکتر فرخنده شریفی فرادنبه
تخصص جراحی عمومی
پایین‌تر‌از‌فلکه‌آبی‌-‌خیابان12محر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر فرامرز صدق آذر
تخصص جراحی عمومی
چهار‌راه‌دامپزشکی‌_‌طبقه‌بالای‌آزم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر حشمت اله قربانی
متخصص جراحی عمومی
خیابان‌12محرم‌-‌مجتمع‌پزشکی‌کوثر
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر حشمت اله قربانی
تخصص جراحی عمومی
شهرکرد-خ‌12‌محرم‌جنوبی‌-‌پ75
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر سیدلطف اله افضلی بروجنی
تخصص جراحی عمومی
بلوار‌شریعتی‌-‌مابین‌میدان‌بسیج‌و‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی