سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان ارتوپدی در شهرکرد
شهرکرد
دکتر سیدمجیدرضا علوی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
چهارمحال‌و‌بختیاری‌-‌شهرکرد‌-‌شهرک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر بهمن صالحپور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
پائینتر‌از‌فلکه‌آبی‌-‌مجتمع‌کوثر
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر علیرضا تعبدی
ارتوپدی
شهرکرد‌-‌چهارراه‌دامپزشکی‌-‌خیابان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
مرتضی دهقان
ارتوپدی
شهرکرد‌-‌خیابان‌دوازده‌محرم‌جنوبی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
مسعود ریاحی سامانی
ارتوپدی
شهرکرد-چهارراه‌دامپزشکی-ساختمان‌بز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
سیدمجیدرضاعلوی
ارتوپدی
شهرکرد-خ‌12‌محرم-‌روبروی‌مجتمع‌اما…
امکان ثبت نوبت تلفنی