سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در شهرکرد
دکتر مژده یداللهی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خیابان ۱۲محرم - روبروی مجتمع امام …
شهرکرد
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر ناصر خسروی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
چهارمحال‌و‌بختیاری‌-‌شهرکرد‌-‌شهرک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
فریدون رحمانی
عفونی
شهرکرد-چهارراه‌فصیحی-‌پاساژ‌امام‌ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
مژده یدالهی
عفونی
شهرکرد‌-‌خیابان‌12‌محرم‌نرسیده‌به‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر رضا ایمانی راستابی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
بیمارستان‌هاجر
امکان ثبت نوبت تلفنی