سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم در اهواز
اهواز
دکتر حاجیه بی بی شهبازیان
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سید بهمن قادریان
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
اهواز‌ کیانپارس،‌خیابان‌پهلوان‌شرق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر حمیرا رشیدی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌نادری،‌خیابان‌شهید‌موسوی(حا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدپیمان پیامی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌نادری‌-‌بین‌خ‌حافظ‌و‌فردوسی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
2213932
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
کیانپارس‌نبش‌شهریور‌شرقی‌ساختمان‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی