سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم در اهواز
اهواز
دکتر حاجیه بی بی شهبازیان
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
کیانپارس‌-‌شهریور‌شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سید بهمن قادریان
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)
کیانپارس‌-‌خیابان‌پهلوان‌شرقی(توحی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر حمیرا رشیدی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌نادری‌-‌خیابان‌شهید‌موسوی(ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
2213932
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
کیانپارس‌نبش‌شهریور‌شرقی‌ساختمان‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدپیمان پیامی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان‌نادری‌-‌بین‌خ‌حافظ‌و‌فردوسی…
امکان ثبت نوبت تلفنی