سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان چشم پزشکی در اهواز
اهواز
دکتر عبدالرحیم بغدادی
تخصص چشم
کیانپارس،‌خیابان‌پهلوان‌شرقی،‌ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر مصطفی فقهی
تخصص چشم
کیانپارس‌-‌خیابان‌یکم‌شرقی‌-‌جنب‌ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر عباس خان نژاد
تخصص چشم
کیانپارس،‌خیابان‌دانشور،‌مجتمع‌پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محبوبه قادر پناه
تخصص چشم
خ‌نادری‌خ‌علم‌الهدی‌مجتمع‌پزشکی‌مر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر غلامرضا خاتمی نیا
متخصص چشم
خوزستان‌-‌اهواز‌-‌خیابان‌سلمان‌فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر فریده شریفی پور
تخصص چشم
خ‌نادری‌بین‌حافظ‌و‌فردوسی‌مجتمع‌بز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر منوچهر برات
متخصص چشم
خوزستان‌-‌اهواز‌-‌خیابان‌سلمان‌فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمودرضا پناهی بزار
فوق تخصص قرنیه
کیانپارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر بهزاد اناری
تخصص چشم
خیابان‌نادری،‌بین‌نظامی‌و‌فردوسی،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر میترا زمانی
تخصص چشم و فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی
خ‌سلمان‌فارسی-‌نبش‌نظامی-‌پ‌27
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر فواد حقی
تخصص چشم
 کیانپارس،‌فلکه‌3،‌خیابان‌میهن‌شرق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر علی کثیری
تخصص چشم
خیابان‌نادری،‌نبش‌نوذر‌و‌حافظ
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر عبدالمجید انصاری
تخصص چشم
اهواز‌-‌خیابان‌طالقانی‌نبش‌حافظ
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر حبیب دژآگاه
فلوشیپ ویتره و رتین
خوزستان‌-‌اهواز‌-‌خیابان‌سلمان‌فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر مهران ویسی زاده
متخصص چشم پزشک
خیابان‌طالقانی،‌جنب‌حسینیه‌ثارا...…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر آذر بهزادنژاد
متخصص چشم پزشک
کیانپارس‌،‌خ‌6‌غربی‌،‌مجتمع‌ایران‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر بیژن بیژن زاده
فلوشیپ ویتره و رتین
کیانپارس‌-‌خیابان‌سوم‌شرقی‌-‌ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر مسعود گلستان باغ
متخصص چشم
خوزستان‌-‌اهواز‌-‌خیابان‌سلمان‌فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سهیلا ثریا
متخصص چشم پزشکی
خ‌طالقانی-‌نبش‌سعدی-‌ط‌اول
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر عبدالرضا باستانی
متخصص چشم
خوزستان‌-‌اهواز‌-‌خیابان‌شریعتی‌کو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمدرضا صادقیان
متخصص چشم پزشک
میدان‌مولوی‌خ‌مدرس‌درمانگاه‌شهید‌ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
مسعود حبیبی
کارشناس بینایی سنجی
خیابان‌بنی‌هاشم،‌بین‌کیان‌وغزنوی،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر عبدالرضا جانگران نژاد
متخصص چشم پزشک
خیابان‌نادری،‌نبش‌خیابان‌حافظ،‌مجت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر کمال بهادری
متخصص چشم پزشک
خیابان‌طالقانی‌-‌بین‌سی‌متری‌و‌مسلم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سونیاه خشنود
متخصص چشم پزشک
خیابان‌نادری،‌بین‌حافظ‌و‌فردوسی،‌م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر فریدون فرهی
فلوشیپ ویتره و رتین متخصص چشم پزشکی
خیابان‌نادری‌-‌خیابان‌سعدی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر فریدون فرهی
فلوشیپ ویتره و رتین متخصص چشم پزشکی
خیابان‌آزادگان‌-‌مرکز‌آموزشی‌درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر فرشاد استادیان
فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی متخصص چشم پزشکی
خیابان‌آزادگان‌-‌مرکز‌آموزشی‌درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر فریدون فرهی
فلوشیپ ویتره و رتین متخصص چشم پزشکی
چهار‌راه‌نادری
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمودرضا پناهی بزار
فوق تخصص قرنیه
خیابان‌آزادگان‌-‌مرکز‌آموزشی‌درمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی