سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان اعصاب و روان در اهواز
مریم آذردست
روانشناس بالینی
روانشناس بالینی ، نوروتراپیست ، بازی درمانگر
اهواز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سید کاظم علوی فاضل
تخصص روانپزشکی
امانیه،‌خیابان‌عارف،‌پلاک‌49
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمدرضا درخشان نیا
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
 نادری،‌نبش‌سعدی،‌پلاک‌179،‌مجتمع‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیروس پاک سرشت
تخصص روانپزشکی
خیابان‌نادری‌-‌بین‌نظامی‌و‌فردوسی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر فروغ ریاحی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
نادری‌بین‌حافظ‌وفردوسی‌مجتمع‌بزرگ‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر حاتم بوستانی
دکترای حرفه ای پزشکی
خیابان‌نادری‌-‌خیابان‌فردوسی‌-‌کلن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر منصور مصباح
تخصص روانپزشکی
خیابان‌ناصری‌-‌خ‌نظامی‌-‌ساختمان‌ح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدکاظم علوی فاضل
متخصص روانپزشکی
امانیه-خ‌عارف‌پ‌49
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر بی تا شالبافان
متخصص بیماریهای اعصاب
خ‌نادری‌بین‌فردوسی‌ونظامی‌مجتمع‌پز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمود چناری
متخصص روانپزشک (روانشناس)
چهارراه‌نادری،‌نبش‌نظامی،‌طبقه‌3،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر صدیقه شفیعی
متخصص روانپزشک (روانشناس)
کیانپارس،‌خیابان‌4‌شرقی،‌پلاک‌51
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر علی جوهری
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان‌غفاری،‌روبروی‌مسجد‌جامع،‌پل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمد حسین هادی زاده
متخصص بیماریهای اعصاب
خ‌نادری‌ابتدای‌فردوسی‌جنوبی‌کلینیک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمود توتونچیان
متخصص روانپزشک (روانشناس)
سلمان‌فارسی،‌نبش‌فردوسی،‌مجتمع‌پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر ناهید خضرزاده
متخصص روانپزشک (روانشناس)
نادری‌شرقی،‌جنب‌داروخانه‌دکتر‌گرگز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر بهرام دهقان
اعصاب و روان
نادری‌-‌بین‌خیابان‌حافظ‌و‌فردوسی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر معصومه نظری نسب
متخصص اعصاب و روان
گلستان،‌کلینیک‌آب‌و‌برق
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر عبدالرحیم اسماعیل پور
متخصص روانپزشک (روانشناس)
 خیابان‌نادری،‌بین‌حافظ‌و‌فردوسی،‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر احمد فخری
متخصص اعصاب و روان
نادری،‌خیابان‌حافظ،‌جنب‌پارکینگ‌کا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر مژگان غفاری
متخصص روانپزشک (روانشناس)
بیمارستان‌سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر جمشید کارگر زاده
متخصص روانپزشک (روانشناس)
نادری،‌نبش‌سعدی،‌کلینیک‌تخصصی‌مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر ناصر شریف الدین زاده
متخصص اعصاب و روان
سلمان‌فارسی‌جنب‌انتقال‌خون‌مجتمع‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر مریم بهداروندی
روانشناس
خیابان‌سوم‌شرقی‌-‌مجتمع‌پزشکی‌پارس…
امکان ثبت نوبت تلفنی