سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان بیهوشی در اهواز
اهواز
دکتر محمدرضا گوشه
تخصص بیهوشی
اهواز‌-‌خیابان‌آزادگان‌-‌بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر رضا آخوندزاده
متخصص بیهوشی
اهواز‌-‌خیابان‌آزادگان‌-‌بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر نوذر نساجیان
متخصص بیهوشی
خ‌شهید‌چمران‌بیمارستان‌مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی