سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد اهواز
اهواز
دکتر محمدرضا گوشه
تخصص بیهوشی
اهواز - خیابان آزادگان - بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر رضا آخوندزاده
متخصص بیهوشی
اهواز - خیابان آزادگان - بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر نوذر نساجیان
متخصص بیهوشی
خ شهید چمران بیمارستان مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی