سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی و گفتار درمانی اهواز
دکتر امیر فخرعطار
دکتر امیر فخر عطار
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی
اهواز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
ابراهیم اسدی
کارشناسی شنوایی شناسی (ادیولوژی)
ابراهیم اسدی
اهواز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
ستاره صمدی
شنوایی سنجی و سمعک اهواز
چهار راه زند - بیمارستان فاطمه الز…
اهواز
دارای امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر محمدرضا مختاری راد
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مطب اول: اهواز - زیتون کارمندی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدرضا سعیدیان
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر شهریار نصیر زاده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی