سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   تبریز   اهواز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   همدان   قم   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) اهواز
اهواز
دکتر طاهره رجبی
متخصص آسیب شناسی
خ طالقانی-نبش حافظ آزمایشگاه دانش
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر نسترن رنجبری
متخصص آسیب شناسی
خشایار-بین شیخ بهاوکیان شماره 195/1
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر فریبا صدقی
متخصص آسیب شناسی
زیتون کارمندی- آزمایشگاه دکتر صدقی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر ایران رشیدی گل رویه
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
چهارراه طالقانی، ایران کلینیک، طبق…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر راضیه مدیحی
متخصص آسیب شناسی
خ طالقانی نرسیده به میدان شهدا فلک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر نپتون عمادمستوفی
متخصص آسیب شناسی
نادری غربی- بین نظامی و 24متری- آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی