سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   اهواز   تبریز   کرج   کرمان   رشت   همدان   قم   کرمانشاه   ساری   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان عفونی در اهواز
اهواز
دکتر سیدمحمد علوی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خیابان‌سلمان‌فارسی‌-‌نبش‌حافظ‌-‌مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر عبدالرسول نیکخوی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خ‌طالقانی‌-‌جنب‌پارکینیگ‌-‌طبقه‌دوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر مجید فرهادی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خوزستان‌-‌اهواز‌-‌خیابان‌سلمان‌فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
دکتر سیدمحمدجعفر آل محمد
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
خوزستان‌-‌اهواز‌-‌خیابان‌سلمان‌فار…
امکان ثبت نوبت تلفنی