سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   قم   همدان   کرمانشاه   ساری   بابل   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و شماره مطب پزشکان خون و سرطان در بابل
بابل
دکتر مسعود ایاز
متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)
روبروی‌بیمارستان‌بهشتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سادات اکرم
متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)
خ‌شیخ‌طبرسی‌سرداران‌14‌پشت‌بانک‌کش…
امکان ثبت نوبت تلفنی