سایت معرفی آدرس و تلفن مطب پزشکان سراسر کشور Matabha.comدسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   اصفهان   مشهد   اهواز   تبریز   کرج   رشت   کرمان   کرمانشاه   قم   همدان   ساری   بابل   قزوین   گرگان   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما


فرم عضویت مطب ، در سامانه ملی   NOBAT.IR (معرفی مطب جدید، تنها توسط پزشکان قابل قبول میباشد)

آدرس و تلفن مطب پزشکان خون و سرطان بابل
بابل
دکتر مسعود ایاز
متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)
روبروی بیمارستان بهشتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سادات اکرم
متخصص پرتو درمانی (رادیوتراپی)
خ شیخ طبرسی سرداران 14 پشت بانک کش…
امکان ثبت نوبت تلفنی